smallebanner-stadhuis.jpg
Log in op Mijn VVD

Discussieavond: Retail 3.0 - 25/10/2017

Uitnodiging voor deelnemen aan de derde Retail 3.0 discussieavond op 25 oktober.

De VVD Zoetermeer organiseert in navolging van de vorige twee Retail-bijeenkomsten een 3e Retail bijeenkomst op woensdagavond 25 oktober in Restaurant de Sniep, Broekwegschouw 211, Zoetermeer.

Inloop is vanaf 19.00 uur. De start van het programma 19.30 uur. Einde programma 22.00 uur. Napraten en borrelen tot uiterlijk 23.00 uur.

 

De lokale VVD Zoetermeer faciliteert en ondersteunt lokale ondernemers en winkeliers bij het vernieuwen en innoveren van de detailhandel in Zoetermeer. Maar dat gaat niet van zelf. De uitdaging is groot.

Op de twee voorgaande discussieavonden hebben ondernemers en winkeliers zich uitgesproken om meer dan voorheen Retail, Leisure, Horeca, Promotie en Lifestyle met elkaar te verbinden en deze samen te laten vallen tot een goed Retail concept voor Zoetermeer. Hoe gaan we dit onderling verbinden en met elkaar samenwerken. Creatief denken heeft nieuwe ideeën aangedragen hoe te komen tot een upgrading van de winkelgebieden en te groeien naar een nieuwe generatie.

 

De concrete vraag is dan ook: is samenwerken en innoveren naar Retail 3.0 in Zoetermeer een uitdaging, een vooruitgang of juist een bedreiging?

Deze vraag is voorgelegd aan de voorzitters en contactpersonen van de 16 wijk winkelcentra in Zoetermeer en aan de winkeliers en ondernemers.

 

De VVD nodigt u uit voor deelnemen aan de discussieavond op 25 oktober. Praat en discussieer mee over nieuwe initiatieven en inspiraties om de detailhandel in Zoetermeer naar een hoger plan te tillen.

Het motto hierbij is: “Daadwerkelijk veranderen vraagt moed en lef”!

 

Het programma voor de avond is nog in de maak. 
Onderwerpen die worden uitgewerkt zijn:

  • Peilstokmeting detailhandel Zoetermeer nu.
  • Winkelcentra die zich willen promoten op de avond
  • Visie en toekomstperspectief:  “De nieuwe winkelstraat”
  • Lagerhuis debat met ondernemers en politici
  • Wat gaan we doen met de opbrengsten van de avond.

 

Zodra het programma gereed is wordt deze gecommuniceerd.

Maar vooralsnog reserveer de datum van 25 oktober alvast in jullie agenda. Meer informatie volgt!