Geen afbeeldingen
Log in op Mijn VVD

Brede steun voor VVD voorstellen

Afgelopen maandag vond het tweede deel van het voorjaarsdebat plaats. In dat debat gaf de gemeenteraad richting aan de begroting voor 2016. Het college had in de zogenaamde perspectiefnota aangegeven dat na jaren van bezuinigen er weer ruimte is voor investeringen. Alle VVD voorstellen werden door de raad van Zoetermeer aangenomen.

Omdat de financiën op orde zijn en er zelfs een overschot in de boeken verwacht wordt, daagde de VVD de wethouder van Financiën uit om in de nabije toekomst ook met een plan te komen waarin geld dat over is terug wordt gegeven aan de inwoners. “Gisteravond bleek dat de wethouder deze handschoen oppakt. Hij zei te komen met plannen voor een eenmalige lastenverlaging. Een idee dat wij heel warm verwelkomen”, aldus VVD-fractievoorzitter Jan Iedema. “Daarnaast ben ik erg tevreden met het feit dat al onze voorstellen door de raad zijn overgenomen”.

Zo stelde de VVD in de raad van Zoetermeer bijvoorbeeld dat investeren in onderwijs cruciaal is om onze economie duurzaam te versterken. De VVD ziet graag dat er in de toekomst meer MBO opleidingen naar Zoetermeer komen om het opleidingsaanbod te vergroten. Jan Iedema: “De voltallige gemeenteraad was het met ons eens en heeft ons voorstel “Doorlopende leerlijn” unaniem aangenomen.”.

Een ander initiatief met focus op onderwijs was “Een bruisend en bereikbaar Dutch Innovation Factory”.  Ook dit voorstel kreeg een goede ontvangst in de raad. Het doel is om deze “hotspot”  voor ondernemers, en studenten beter bereikbaar te maken. 

Ook een VVD initiatief dat de steun van de raad kreeg betrof het voorstel om ZZP’ers verder te ondersteunen en bekend maken met de ondersteuning die de gemeente hen kan bieden.

De VVD motie die vroeg om een regelvrije zone voor webwinkels werd met meerderheid van stemmen aangenomen. Hierdoor worden beginnende ondernemers en internetbedrijven veel beter bediend.

Tot slot werd een VVD idee over E-health binnen de zorg aangenomen, dat kan bijdragen aan een verbetering en versoepeling van zorg. 

Een succesvolle avond”, aldus VVD-fractievoorzitter Jan Iedema  “Ik ben tevreden dat wij de andere partijen hebben weten te overtuigen met onze moties. Het is belangrijk dat wij inspelen op wat er in de stad gebeurt. Want we hebben het goed, maar het kan altijd beter”.