Geen afbeeldingen
Log in op Mijn VVD

VVD wil focus bij Samenspraakgroep

Samenspraak is voor de VVD Zoetermeer buitengewoon belangrijk bij het nemen van beslissingen. De liberalen zijn dan ook blij dat de gemeente een aantal bewoners bereid heeft gevonden om samenspraaktrajecten van feedback te voorzien. De VVD ziet grote meerwaarde in deze groep bij het kritisch meekijken en adviseren van een aantal samenspraaktrajecten; mede op basis van deze feedback kan de gemeente zich ontwikkelen. De Samenspraakgroep  moet zich volgens de VVD daarom op deze taak gaan focussen.

Duco Mülder, raadscommissielid voor de VVD Zoetermeer: “Bewoners moeten actief betrokken worden bij het maken van gemeentebeleid. Het college is goed op weg om dit vorm te geven. Helaas gaat het nog niet altijd goed.  Als de Samenspraakgroep de gemeente hierover van feedback voorziet kan de gemeente daar perfect van leren.

In 2013 is besloten tot het oprichten van de Samenspraakgroep.  Toen is afgesproken dat de Samenspraakgroep samenspraaktrajecten evalueert en eventueel adviseert over hoe het in het vervolg beter moet. Maandag 31 augustus en maandag 7 september debatteerde de raadscommissie samenleving weer over Samenspraak. Uit het debat bleek dat er verschillende opvattingen bestaan over de rol en taakstelling van de Samenspraakgroep. 

De kracht van de Samenspraakgroep is dat zij individuele samenspraaktrajecten nauwlettend volgt en becommentarieert. Wij zetten aankomende maandag, bij het raadsdebat, in op een eenduidige taakomschrijving die wat ons betreft voor nu van grote toegevoegde waarde is.” aldus Mülder