Geen afbeeldingen
Log in op Mijn VVD

Discussieavond VVD Zoetermeer “Economie en Werkgelegenheid”

Op 11 september 2015 opende Ter Zake Het Ondernemershuis zeer gastvrij haar deuren voor de discussieavond “Economie en Werkgelegenheid”. De avond werd door een breed scala aan geïnteresseerden bezocht; werkgevers, werknemers, werkzoekenden, RVOZ, het WGSP, lokale politici van verschillende partijen, VVD’ers uit Zoetermeer en een Tweede Kamerlid van de VVD, Mark Harbers, waren allen aanwezig.

De zaal laat zich horen: hun mening staat centraal

In twee discussierondes hebben de aanwezigen gediscussieerd over verschillende stellingen en hebben ook zelf onderwerpen aandragen. Het werden, zoals verwacht, weer levendige alsook respectvolle discussies. De stellingen waren onder meer “De bedrijvigheid langs de grootste economische ader in Zoetermeer, de A12, is niet zichtbaar” en “In Zoetermeer worden innovatieve ideeën gedwarsboomd door regelgeving”.

Lokale en landelijke politici spreken zich uit

De sprekers benaderden het onderwerp allen vanuit hun eigen perspectief. Mark Harbers hield een interessant betoog waarbij hij een schets maakte van zijn ervaringen op dit onderwerp vanaf zijn tijd als wethouder economie, haven en milieu in Rotterdam tot en met zijn huidige functie, als Tweede Kamerlid en financieel woordvoerder voor de VVD. “De ambitie is dat ondernemen weer de leukste activiteit van de stad moet worden” was zijn visie op economie tijdens zijn wethouderschap. Gesproken vanuit zijn huidige functie gaf hij aan dat het beeld van onze nationale economie voor de toekomst op korte termijn positief is. Wel gaf hij meerdere punten aan waarmee Nederland haar concurrentiepositie kan verbeteren, waaronder de overheid die mee moet gaan met innovatie, flexibilisering van de arbeidsmarkt maar met een oplettend oog voor de uitwassen hiervan en een versterking van het vestigingsklimaat.

Hermen van Dalen schetste hierna de visie van de Gemeenteraadsfractie van de VVD Zoetermeer op economie en werkgelegenheid in Zoetermeer. Om Zoetermeer slagvaardig te houden in de toekomst, is het van belang om goed naar regelgeving te kijken. Welke regels zijn nuttig of noodzakelijk en welke regels werken beperkend voor positieve ontwikkelingen? De Gemeenteraad is druk doende al deze zaken goed te bekijken. Zo is er een motie aangenomen waarmee het college opgedragen is om te onderzoeken hoe de regelgeving rondom webwinkels kan worden versoepelt. Werken aan huis mag in Zoetermeer, maar je mag geen winkel hebben aan huis. Webwinkels vallen nu nog onder de noemer “winkel”. 

Werkgelegenheid in de werkelijke wereld

Naast de politieke sprekers waren er ook sprekers namens het WGSP/ Ter Zake Het Ondernemershuis, Jop Schmeitz, en namens RVOZ, Willem Heijboer en Jesse Hartgring. Jop Schmeitz gaf een heldere uitleg over zowel Ter Zake Het Ondernemershuis als over het WGSP. Ter Zake Het Ondernemershuis is een publiek/private samenwerking waar een dynamische omgeving gecreëerd is met ruimte voor ontwikkeling en ondernemers. Zij investeren hun tijd en helpen elkaar bij vraagstukken. Ook is er een netwerkregisseur voor startende ondernemers. Het WGSP is het werkgeversservicepunt: het bemiddelt tussen werkgevers en werkzoekenden met een uitkering op basis van de participatiewet. Zij ondersteunen werkgevers gedurende hun zoektocht naar personeel: van selectie van een geschikte kandidaat tot het verzorgen van plaatsingen op bijvoorbeeld uw vacature, stageplekken, werkervaringsplekken en BBL-trajecten. Meer informatie is te vinden op: http://tzho.nl/ en http://wgsp-zoetermeer.nl/

Namens RVOZ spraken Willem Heijboer en Jesse Hartgring. Zij gaven een korte introductie van RVOZ: de missie is het behartigen van collectieve belangen van ondernemers en daarnaast het bieden van een mogelijkheid om op informele wijze te netwerken en business to business te stimuleren tussen Zoetermeerse ondernemers. De RVOZ richt zich op ondernemers, ondernemerschap, het onderneming- en vestigingsklimaat en de sociaal economische situatie in en rond Zoetermeer. Ook werd er verteld over het RVOZ Ondernemersfonds dat de economische bedrijvigheid en groei in Zoetermeer moet gaan stimuleren. Ondernemers die een briljant idee hebben om mensen weer uit de bijstand en aan het werk te krijgen, kunnen dit melden bij het fonds. Meer informatie kunt u vinden op: https://www.rvoz.nl/

Afsluiting en uitnodiging

De fractievoorzitter, Jan Iedema, sloot de avond af. Hij bedankte de deelnemers uitgebreid voor hun aanwezigheid en voor het feit dat zoveel mensen de moeite hebben genomen om deel te nemen aan deze avond. De fractie zal de input van deze avond gaan gebruiken als spiegeling van de inbreng van de fractie op de mening van de achterban. Afsluitend nodigt Jan Iedema alle deelnemers en alle geïnteresseerden die er deze avond niet bij konden zijn uit om ook bij de volgende discussieavond aanwezig te zijn.