Geen afbeeldingen
Log in op Mijn VVD

WhatsApp als preventie tegen inbraak – VVD stelt vragen

Onderzoek in Tilburg laat zien dat WhatsApp-buurtwachten effectief zijn in de preventie van inbraken. Volgens de VVD zou ook in Zoetermeer breder gebruikt kunnen worden gemaakt van WhatsApp-groepen. De VVD heeft daarover vragen gesteld aan het college.

Al geruime tijd bestaan er initiatieven die erop gericht zijn om burgers meer te betrekken bij het voorkomen van inbraken in de buurt, om misstanden te melden en om daarmee de wijk en de stad veiliger te maken. Op diverse plaatsten in Nederland bestaan sinds 2014 ook WhatsApp groepen waarmee buurtbewoners, winkeliers of passanten de politie – en via de politie buurtgenoten - waarschuwen of attenderen op verdachte activiteiten.

In Tilburg is onderzoek gedaan naar de effectiviteit van dergelijke groepen. De resultaten zijn verbluffend te noemen. Het aantal inbraken in wijken neemt drastisch af. Daarnaast is er nauwelijks sprake van een waterbed effect. De onderzoeker legde later uit dat dat komt doordat de meeste inbrekers gelegenheidsdieven zijn die weliswaar de kans grijpen als die zich voordoet, maar die niet actief op andere plaatsen op zoek gaan naar nieuwe mogelijkheden. Per saldo nam dus het aantal inbraken in de stad af. De VVD  is erg enthousiast zijn over deze berichten. Zoetermeer kent ook een tiental WhatsApp groepen, maar deze worden nog veel te weinig gebruikt. 

De VVD in de raad heeft daarom aan het college gevraagd of zij bereid is om een campagne te starten gericht op het vergroten van het gebruik en bereik van WhatsApp buurt groepen.

Wat de VVD betreft is het goed om het gebruik van deze WhatsApp-groepen door inwoners, en de bekendheid bij inbrekers, te vergroten. Op die manier kunnen we het aantal inbraken in onze stad verder terugdringen. Daarmee wordt Zoetermeer veiliger”, aldus VVD-fractievoorzitter Jan Iedema.