Geen afbeeldingen
Log in op Mijn VVD

VVD zorgt voor WhatsApp promotie

Voor de VVD moet veiligheid een zekerheid zijn in Zoetermeer. Veilig werken, veilig recreëren en zeker veilig wonen vallen alle onder deze zekerheden. Een VVD motie die het college de opdracht geeft om WhatsApp te promoten als middel om inbraken e.d. te voorkomen, is afgelopen maandag met ruime meerderheid aangenomen door de gemeenteraad.

Onderzoek laat zien dat WhatsApp-buurtwachten effectief zijn in de preventie van inbraken. Volgens de VVD zou ook in Zoetermeer breder gebruikt kunnen worden gemaakt van WhatsApp-groepen.

Er bestaat momenteel al een WhatsApp buurtpreventie structuur in Zoetermeer, maar deze is nog onvoldoende bekend bij alle inwoners. Terwijl dit een betrouwbare en vooral snelle schakel is tussen inwoners onderling en veiligheidsdiensten. Voor VVD-fractievoorzitter Jan Iedema is het een logische stap op weg naar een veiliger Zoetermeer; “In het digitale tijdperk is informatie en de verspreiding hiervan een belangrijk preventiemiddel en nu is het moment om dit bereik te vergroten”. 

Door het aangenomen VVD voorstel is het college gevraagd om  WhatsApp buurtpreventie in de stad te promoten. Het college zal de inwoners actief gaan wijzen op het bestaan van de WhatsApp preventie onder andere door borden te plaatsen. Er zal worden gestart met deze promotie in het Stadshart en de Dorpsstraat. De liberalen hadden voor deze gebieden al eerder aangaven dat het niet goed gaat met de veiligheid. Nog recent stelden zij hierover vragen aan het college van B&W.

Het is goed om het gebruik van deze WhatsApp-groepen door inwoners, en de bekendheid daarvan bij inbrekers, te vergroten. Op die manier kunnen we het aantal inbraken en andere misdragingen in onze stad verder terugdringen. Daarmee wordt Zoetermeer veiliger”, aldus VVD-fractievoorzitter Jan Iedema.