Geen afbeeldingen
Log in op Mijn VVD

VVD voor veiliger verkeer

In Zoetermeer zal meer werk worden gemaakt van het aanpakken van onveilig verkeersgedrag. Dankzij een motie van de VVD Zoetermeer wordt er extra budget gereserveerd om onveilig verkeersgedrag harder tegen te gaan. Voor de liberalen is de aanpak van onveilige verkeerssituaties een topprioriteit.

"Tijdens wijkveiligheidsavonden en in brieven van inwoners is verkeersveiligheid naast reguliere veiligheid een terugkerend aandachtspunt. Ik wil echt niet langer wachten op aanpassing van het huidige beleid. De gemeente moet verkeersgedrag positief beïnvloeden via bijvoorbeeld voorlichting, borden die de rijsnelheid weergeven en acties door het team handhaving.". Aldus VVD-fractievoorzitter Jan Iedema.

Het is niet de eerste keer dat de VVD aandacht vraagt voor verkeersveiligheid. In hun verkiezingsprogramma wensten de liberalen al extra maatregelen om verkeersveiligheid te bevorderen. Daarnaast opende de Zoetermeerse VVD in het verleden zelf een meldpunt voor verkeersonveilige situaties.

Iedema: "Het huidige beleid heeft tot nu toe onvoldoende vervolg gegeven aan het aanpakken van onveilig verkeersgedrag.  Om de wethouder de mogelijkheid te geven om het huidige beleid ook echt aan te vullen met acties hebben wij een budget van €50,000 laten reserveren. Als dit budget niet voldoende is komt er een voorstel voor een actieplan met financiering in mei. Veiligheid - en dus ook verkeersveiligheid - is een kerntaak van de gemeente."

De motie 'extra aanpak onveilig verkeer' werd met brede steun aangenomen bij het begrotingsdebat op 9 november.