Geen afbeeldingen
Log in op Mijn VVD

Asielzoekers in Zoetermeer

De gemeenteraad van Zoetermeer heeft het voorstel van het College over opvang asielzoekers aangenomen. Dit betekent dat de gemeente onderzoek gaat doen naar locaties waar crisisopvang voor asielzoekers gerealiseerd kan worden. Crisisopvanglocaties zijn plekken waar asielzoekers 72 uur verblijven (eventueel uit te breiden tot 2 keer 72 uur). Deze opvang is momenteel hard nodig.

De VVD staat voor veiligheid en gunt iedereen een veilig bestaan. Inwoners van Zoetermeer, maar ook mensen die thuis niet veilig zijn. Daarom heeft de VVD ingestemd met het onderzoek naar crisisopvanglocaties. Ook Zoetermeer moet haar steentje bijdragen aan het oplossen van de vluchtelingenproblematiek.

In lijn met de voorstellen van de landelijke VVD, benadrukte fractievoorzitter Jan Iedema in het debat over vluchtelingen dat er ook rekening gehouden moet worden met de mensen die hier al zijn, met onze inwoners. Bij het realiseren van crisisopvang moeten duidelijkheid en veiligheid voorop staan. Om duidelijkheid te scheppen, organiseerde de gemeente twee stadsgesprekken over crisisopvang.

Tijdens de drukbezochte bijeenkomsten is duidelijk gezegd dat het gaat om crisisopvang die in principe 72 uur duurt, maar die eenmalig kan worden verlengd met nog 72 uur. Omdat dit zó aan de inwoners is verteld is de VVD is van mening dat bij elke andere vorm, of duur van opvang, het College een nieuw voorstel moet doen aan de inwoners en de gemeenteraad van Zoetermeer. Wij hebben weliswaar ook vraagtekens bij het constant verplaatsen van mensen van crisisopvang naar crisisopvang, maar juist op een onderwerp als dit, dat de hele stad aangaat, moet gelden afspraak is afspraak.

Tegen de zin van de VVD in, is er toch een motie aangenomen waarin ook opgeroepen wordt tot onderzoek naar permanente opvang. Deze motie gaat in tegen de wens van de VVD voor duidelijke communicatie met inwoners en we hebben daarom ook tegen de motie gestemd.