Geen afbeeldingen
Log in op Mijn VVD

Crisisopvang vluchtelingen in De Veur

Vanavond om 20.00 uur werd bekend gemaakt dat het college heeft besloten om sporthal De Veur aan de Prismalaan aan te wijzen als tijdelijke crisisopvanglocatie voor asielzoekers. De druk op locaties voor vluchtelingenopvang is nog steeds zo hoog dat het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) direct gebruik heeft gemaakt van het aanbod. 

De locatie wordt nu voorbereid en ingericht om vanaf donderdag 19 november aan 150 mensen onderdak te bieden voor een periode van 3 tot maximaal 6 dagen. Woensdag 18 november worden directe omwonenden en gebruikers van De Veur tijdens een informatieavond geïnformeerd.

Fractievoorzitter Jan Iedema hierover: "Wij vinden het ontzettend belangrijk dat de de veiligheid van zowel vluchtelingen als inwoners zo goed mogelijk wordt bewaakt. En dat de communicatie en afstemming met de buurt en alle belanghebbenden perfect verloopt.De VVD zal ook aanwezig zijn op de bewonersavonden. 

"Tot slot hoop ik dat de mensen die worden ondergebracht in de Veur een beetje tot rust kunnen komen en dat we over een dikke week terug kunnen kijken op een geslaagde opvang zonder incidenten."