Log in op Mijn VVD

Kort verslag: Discussieavond ICT en Innovatie in Zoetermeer, nieuwe contacten en mogelijkheden

Op 18 november 2015 verzamelden ICT ondernemers en experts, opleiders, geïnteresseerden en politici in het vernieuwde gebouw van de Dutch Innovation Factory om te spreken over alles wat met ICT te maken heeft.

Onderwerpen als glasvezelverbindingen, de (on)mogelijkheden van financiering, politieke keuzes en beweegredenen, vrouwen in de ICT, de toekomst van ICT onderwijs en de mogelijkheden die innovatie alle gebruikers van ICT, ons allemaal dus, kunnen bieden kwamen ter tafel. Door de verschillende invalshoeken van de sprekers en aanwezigen ontstond een duidelijk beeld van de kansen en bedreigingen in deze branche.

Er zijn heel veel ondernemers in Zoetermeer die actief zijn in de ICT branche, of die veel gebruik maken van de mogelijkheden die de ICT hen biedt. Toch is er weinig verbinding, en daarmee versterking, tussen deze bedrijven. De profilering blijft achter bij de activiteiten, bescheidenheid voert de boventoon.

Het imago van ICT kan een ander frame gebruiken, nog te vaak wordt het gezien als een typische mannenbranche met weinig ruimte voor creativiteit. Vaak wordt het beeld dat bij jongeren heerst over ICT-studenten pas aangepast tijdens de studie, waarna de veelvoud aan mogelijkheden die dit vak biedt duidelijk wordt. Door spelenderwijs kennis te maken met dit vakgebied op jongere leeftijd kunnen veel meer mensen, ook vrouwen, geïnteresseerd raken.

Zowel tijdens het officiële programma als tijdens de zeer gezellige borrel achteraf werden veel contacten gelegd en (samenwerkings-)mogelijkheden ontdekt. “Een zeer geslaagde avond” was de conclusie van vele aanwezigen!

De volgende discussieavond is op 9 december 2015 in SnowWorld en gaat over Leisure in Zoetermeer. Zie hier de uitnodiging voor meer informatie en de mogelijkheid tot aanmelden.