Geen afbeeldingen
Log in op Mijn VVD

VVD: … Grote windturbines langs de A12 bij het Balijbos?

Er komen mogelijk grote windturbines langs de A12 bij Zoetermeer ter hoogte van het Balijbos. Bewoners van de regio hebben nog tot 14 december om bezwaren kenbaar te maken. Daarna wordt een milieuonderzoek gestart waarin de bezwaren worden meegenomen. De informatie over de plannen lijkt inwoners van Zoetermeer slecht bereikt te hebben. De VVD in de raad van Zoetermeer heeft hierover vragen gesteld. De liberalen vinden overigens de locatie ongeschikt.

Om aan verplichtingen te kunnen voldoen voor extra windenergie zoekt de Provincie Zuid-Holland locaties waar windturbines kunnen worden geplaatst. Hiervoor zijn eerder een aantal plekken overeengekomen in de voormalige Stadsregio Rotterdam. Er zijn echter aanvullende locaties nodig om de taakstelling van Zuid-Holland te kunnen halen.

Eén van de plekken die zijn voorgesteld voor onderzoek (“locatie nr. 45”) betreft een gebied in de gemeente Pijnacker-Nootdorp langs de A12, deels op het gebied van het Balijbos. Dit gebied ligt tegen de gemeentegrens met Zoetermeer.

In de procedure van de Provincie Zuid-Holland die nu loopt hebben bewoners en andere belanghebbenden nog tot 14 december de tijd om hun mening te geven. Daarna wordt als volgende stap een milieuonderzoek uitgevoerd.

VVD-raadslid Jan Willem Schotel: “Het lijkt er op dat de informatie niet geland is bij de bewoners van Zoetermeer. Hoe dat kan is een vraag die we bij het college hebben neergelegd. Het is voor bewoners van Zoetermeer best een belangrijk onderwerp. Zeker wanneer ze bij het Balijbos wonen, of aan de zuidzijde van Meerzicht. Grote windturbines vlak bij de bebouwde kom kunnen erg storend werken.”.

De VVD ziet wel degelijk de noodzaak voor een aanzienlijk toename van het aanbod van schone en betaalbare energie. Jan Willem Schotel: “Windenergie zal daar in moeten bijdragen en windturbines zijn nodig. Maar we hebben grote twijfels bij een locatie zo dicht bij het bebouwde gebied. Aan de groene westkant van de stad bij het Balijbos en het Westerpark en de woningen van Rokkeveen en Meerzicht willen we ze eigenlijk helemaal niet hebben”.