Geen afbeeldingen
Log in op Mijn VVD

VVD: Tevreden met promotie WhatsApp Buurtpreventie

De gemeente Zoetermeer roept haar inwoners deel te nemen in zogenaamde WhatsApp-buurtpreventiegroepen. Deze oproep doet de gemeente naar aanleiding van een verzoek van de VVD Zoetermeer. In Zoetermeer bestaat de WhatsApp-buurtpreventie al enige tijd, maar dankzij het verzoek van de VVD wordt er vanaf nu daadwerkelijk ingezet op activering en uitbreiding van dit netwerk. Om Zoetermeerders attent te maken op het bestaan van deze vorm van buurtpreventie, zal er worden gestart met een promotiecampagne in de binnenstad.

Jan Iedema, fractievoorzitter VVD Zoetermeer: “Uit diverse onderzoeken is gebleken dat het inzetten van WhatsApp-buurtwachten succesvol is bij de preventie van inbraak. In dergelijke WhatsApp-groepen kunnen buurtbewoners, winkeliers of passanten de politie – en via de politie buurtgenoten - waarschuwen of attenderen op verdachte activiteiten. Op plaatsen waar deze groepen actief zijn, is het aantal inbraken significant gedaald. Als partij met veiligheid als één van dé speerpunten, zetten wij ons dan natuurlijk graag in om dit initiatief groot te maken in onze stad.”

Het netwerk moet er voor zorgen dat bij verdachte situaties de leden van de WhatsApp-preventiegroep elkaar alert maken op eventuele verdachte situaties in de buurt. Ook kan de politie worden ingelicht en eventueel actie ondernemen. De buurtgroep dient als extra oren en ogen voor de politie in de wijk.

Om een goed overzicht te krijgen van alle WhatsApp buurtpreventie groepen in Zoetermeer wil de gemeente graag dat inwoners zich via www.wabp.nl aanmelden. Op deze website is een kaart beschikbaar die laat zien welke buurtpreventie groepen er al actief zijn binnen de gemeentegrenzen en er zijn ook tips te vinden om uw WhatsApp groep tot een succes te maken. Voor verdere informatie verwijzen wij u graag door naar www.zoetermeerveilig.nl.