smallebanner-stadhuis.jpg
Log in op Mijn VVD

Cultuur en Kunst

Van Goed in 2010-2014

  • Gevarieerd Zoetermeers aanbod van cultuurinstellingen
  • Toename grootschalige en kleinschalige cultuurevenementen in de stad
  • Afbouwen willekeur lokaal subsidiebeleid cultuur en kunst door op resultaat te sturen
  • Cultuuraanbieders gaan met elkaar samen werken
  • Opzet van de Brede School waardoor cultuureducatie bij kinderen gestimuleerd wordt

Naar Beter 2014-2018

  • Cultuursubsidies alleen voor stimuleren accommodaties en samenwerking
  • Door eigen bijdragen bezoekers/gebruikers/donateurs en professionele leiding: cultuur en kunst zelfredzaam
  • Voor elke cultuuraanbieder is letterlijk plaats in Zoetermeer door multifunctionele gebouwen
  • Uitbreiding Brede Schoolactiviteiten voor kinderen door toevoegen meer cultuur
  • Cultuur en kunst aanbod verrijken: aantrekkelijker Stadhuisplein, Markt en Dorpsstraat