smallebanner-stadhuis.jpg
Log in op Mijn VVD

Economie en Werk

Van Goed in 2010-2014

  • Ondernemers blijven zich vestigen in de stad vanwege lage lasten en mogelijkheden voor ondernemen
  • De gemeente ondersteunt via het Werkplein mensen die buiten hun schuld hun baan verliezen
  • Lastendruk is beperkt gestegen
  • Zoetermeerders kunnen profiteren van koopzondag in de gemeente
  • Regels voor ondernemers zijn afgeschaft en vereenvoudigd

Naar Beter 2014-2018

  • Projectwethouder zorgt dat nog meer overbodige regels ondernemers worden afgeschaft of versimpeld
  • Ontwikkelen Bleizo/Kwadrant/vanTuyllpark: gemeente betaalt niet, schept wel aantrekkelijke voorwaarden
  • Fraude mag nooit lonen, de goeden mogen niet onder de kwaden lijden
  • Uitkeringen en re-integratie in de arbeidsmarkt zijn erop gericht dat mensen blijvend betaald werk vinden
  • Gemeentelijke Armoederegelingen die betaalde baan belemmeren (‘armoedeval’) zijn afgeschaft