smallebanner-stadhuis.jpg
Log in op Mijn VVD

Groen en Duurzaam

Van Goed in 2010-2014

  • Bewonersparticipatie bij groenbeheer in wijken is standaard geworden
  • Groencompensatie, bomenkapbeleid en biodiversiteit is verankerd in gemeentelijk beleid
  • Uitvoering ‘Programma Duurzaam Zoetermeer’ is daadwerkelijk begonnen
  • Beheerskosten schoonmaak en afvalinzameling van wijken zijn gedaald
  • Geen windturbines en andere initiatieven met grote impact op de omgeving in ons stedelijk woongebied

Naar Beter 2014-2018

  • Bewoners participeren altijd in groenbeleid en helpen zelf mee aan schone, groene wijken
  • Beheer openbare ruimte beter: duurzaam maar niet duurder. Andere objecteigenaren doen actief mee.
  • Innovatie in afvalscheiding brengt kosten en uiteindelijk ook lasten omlaag
  • Duurzaamheid stimuleren door mede te sturen op economisch voordeel door energiebesparing
  • Faciliteren kleinschalige energieopwekking bewoners/ondernemers door onnodige regels weg te nemen