smallebanner-stadhuis.jpg
Log in op Mijn VVD

Openbaar bestuur en financiën

Van Goed in 2010-2014

  • Toegenomen inspraak en keuzerecht inwoners op onderwerpen die henzelf of omgeving aangeven
  • VVD-projectwethouder heeft deregulering en betere dienstverlening handen en voeten gegeven
  • Interne controle is deels verbeterd en reductie personeelskosten gemeente
  • Rioolrecht in Zoetermeer al iets minder afhankelijk van WOZ-waarde woning
  • Taken verschuiven van landelijk naar lokaal: gemeente is eerste overheidsloket voor burgers

Naar Beter 2014-2018

  • De gemeente is er voor inwoners en niet andersom
  • Een slank en efficiënt ambtelijk apparaat voor en met kennis van de stad
  • Zoetermeer is een stad: geen dorpse aanpak, meer geld naar bereikbaarheid, economie en veiligheid
  • Geen groter beslag op reserves gemeente:  verantwoord omgaan met gemeenschapsgeld
  • Géén lasten doorschuiven en verhoging van lasten via OZB anders dan een inflatiecorrectie