smallebanner-stadhuis.jpg
Log in op Mijn VVD

Recreatie, sport en leisure

Van Goed in 2010-2014

  • Succesvolle evenementen die gefaciliteerd worden door de gemeente
  • ‘Visie Binnenstad 2013′ is vastgesteld en vertrekpunt voor een kwalitatiever en levendiger stadscentrum
  • Via brede school worden meer kinderen en jongeren gestimuleerd om te bewegen
  • Ondersteuning van sportverenigingen voor ledenbehoud, financiën en accommodaties
  • Aanwezigheid ‘Big Five’ heeft aantrekkingskracht op bezoekers Zoetermeer

Naar Beter 2014-2018

  • Parken en winkelgebieden krijgen een kwaliteitsimpuls, zodat ze aantrekkelijker zijn om te bezoeken
  • Herziening eventbeleid: samenwerking ondernemers met cultuur en sport: impuls lokale economie leidraad
  • Betere ondersteuning sport: investeren in organisaties met actief beleid  voor beweging en gezondheid
  • Herziening sportaccommodaties: verlengstuk brede school, goed toegankelijk en betere faciliteiten
  • Leisure blijft uithangbord Zoetermeer: gemeente stimuleert dat dit op peil blijft en bij voorkeur uitbreiding