smallebanner-stadhuis.jpg
Log in op Mijn VVD

Verkeer en vervoer

Van Goed in 2010-2014

  • Het hoofdwegennet is voorzien van meer stil asfalt en voldoet aan de verkeersvraag
  • Fietsroutes zijn veiliger, verlichter, beter onderhouden en duidelijker aangegeven
  • Stevige aanpak verkeersveiligheid door aanpassingen van onveilige kruisingen en maatregelen bij scholen
  • De inzet voor een beter OV-net van Zoetermeer naar de omliggende regio’s
  • Verbreden A12 richting Gouda, aanpak kruising Oostweg / A12 en geluidschermen A12 voor beter woonklimaat

Naar Beter 2014-2018

  • Bereikbaarheid en verkeersveiligheid topprioriteit: overal veilige, verlichte wegen, fietspaden en stations.
  • Randstadrail rijdt en rijdt op tijd, strengere afspraken vervoerders: betere dienstverlening en schone haltes
  • Busverbindingen, Randstadrail blijven minstens op huidige niveau. Zoetermeer krijgt Intercitystatus treinen
  • Zoetermeer blijft goed bereikbaar per auto en OV. Parkeren bij winkels en bedrijven zoveel mogelijk gratis
  • Gemeente, inwoners en ondernemers dragen goede oplossingen aan voor eventuele parkeerproblematiek