smallebanner-stadhuis.jpg
Log in op Mijn VVD

Welzijn en zorg

Van Goed in 2010-2014

  • Acute thuiszorg altijd direct beschikbaar voor wie het acuut nodig heeft
  • Centra voor Jeugd & Gezin ook in Zoetermeer
  • Lagere scholen in Zoetermeer geven voorlichting over voeding, alcohol, roken en drugs
  • Nieuw WMO-beleid in Zoetermeer sluit beter aan bij behoeftes
  • Behoud Langeland Ziekenhuis voor de stad

Naar Beter 2014-2018

  • Alleen hulp als hulp echt nodig is. Géén verspilling van belastinggeld
  • Toereikende Persoonsgebonden Budgetten (PGB’s) voor mensen die dat willen en kunnen
  • Zorg is van hoge kwaliteit en voor iedereen gelijk én even duur
  • Meer gemeentelijke ondersteuning voor mantelzorgers
  • Technologische en digitale innovatie in de zorg stimuleren nu vergrijzing toeneemt