VVD stelt vragen over parkeer- en verkeersproblematiek Winkelcentrum Rokkeveen

De Zoetermeerse VVD vindt het dat bereikbaarheid en winkelgemak van een winkelcentrum en een markt belangrijke zaken zijn die goed geregeld horen te zijn. De fractie van de VVD heeft van enkele betrokkenen vernomen dat er al lange tijd sprake is van een nog niet opgeloste parkeer- en verkeerproblematiek als de markt bij het winkelcentrum Rokkeveen er staat.  De situatie rond de marktopstelling zorgt voor veel mopperende klanten maar met name en verlies aan klanten in het winkelcentrum. Dit probleem speelt kennelijk al langer en ondernemers zijn het beu. Reden voor de fractie van de VVD in de persoon van VVD- commissielid Harm Meijer hierover op maandag 17 januari 2022 mondelinge vragen aan het college te stellen: ‘Dit probleem speelt al enige jaren vanaf 2017. De VVD wil van het college weten of  het college het met ons eens dat er een oplossing moet komen voor dit langslepend conflict en wat de gemeente gaat doen om dit probleem aan te pakken en op welke termijn we kunnen verwachten dat het is opgelost’. 

Wethouder Jan Iedema antwoordde namens het college dat deze zaak zijn aandacht heeft. Overleg tussen de betrokkene partijen is gaande. Vrijdag 21 januari is de volgende bespreking gepland tussen vertegenwoordigers van de gemeente vanuit handhaving en verkeer en de winkeliersvereniging namens de betrokkene ondernemers in het winkelcentrum. De onderhavige problematiek is echter lastig om tot een voor alle partijen bevredigende oplossing te komen. Maar het streven is er onverminderd op gericht wel tot overeenstemming proberen te komen.

‘Goed te vernemen dat het college deze zaak op wil pakken en dat reeds concrete afspraken zijn gemaakt om dit te overleggen’, aldus Harm Meijer: ‘De VVD zal de vinger aan de pols houden. Ik hoop dat partijen met elkaar tot een oplossing komen’.

Total
0
Shares
Related Posts