Zoetermeerse VVD bepleit flexibele huisvesting bij opvang statushouders

‘Mensen die door oorlogen en geweld in hun eigen regio op de vlucht zijn geslagen hebben recht op asiel, op een tijdelijke veilige opvang. Die opvang en inburgering moeten dan wel op orde zijn, ook in Zoetermeer’, zo vindt VVD-raadslid en portefeuillehouder asiel en vluchtelingen Rob Duiven. Er is echter een onverminderd gestaag stijgende stroom van statushouders voor wie, naast autochtone Nederlanders, in Zoetermeer geschikte huisvesting gevonden moet worden. ‘De Zoetermeerse VVD heeft al diverse malen aan de bel getrokken om deze stroom effectief op te vangen, met name door het bieden van sobere, tijdelijke huisvesting, zodat de huisvesting van inwoners niet verder onder druk komt te staan’, aldus Rob Duiven. In een brief van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer van 29 maart 2022 worden gemeenten gevraagd hun inspanningen op het terrein van huisvesting te vergroten. Rob Duiven: ‘Daarom heeft de Zoetermeerse VVD vragen aan het college gesteld naar onder meer de impact hiervan voor Zoetermeer en Zoetermeerders’.

Het college laat in het antwoord weten dat de maatregel van de staatssecretaris zelf en de maximale termijn van de maatregel, nog uitgewerkt moet worden. Op dit moment zijn er nog geen vergunninghouders door het COA geplaatst en dus nog niet van (tijdelijke) huisvesting voorzien. ‘Het plan van aanpak van het COA over hoe zij dit gaat uitvoeren is binnenkort gereed’, zo meldt het college. Het COA zal vervolgens contact opnemen met de gemeente. De gemeente is al wel in overleg met het COA en de provincie om te kijken naar mogelijke panden voor (tijdelijke) huisvesting van vergunninghouders. Rob Duiven: ‘Uiteraard zal de Zoetermeerse VVD de vinger strak aan de pols houden als het plan gereed is een beroep op de gemeente Zoetermeer wordt gedaan’.

Op de vraag wat is op dit moment de verwachte taakstelling voor 2022, inclusief de extra taakstelling uit de eerdergenoemde brief van de staatssecretaris, antwoordt het college, dat de taakstelling voor de eerste helft van 2022 is 71 te huisvesten vergunninghouders is en de verwachte taakstelling voor de tweede helft van 2022 geschat wordt op 96 te huisvesten vergunninghouders.

Rob Duiven: ‘De Zoetermeerse VVD vindt dat voor de eerste opvang van statushouders bij voorkeur en zo veel mogelijk gebruik wordt gemaakt van tijdelijke huisvesting’. Het college stelt dat het onderbrengen van statushouders in tijdelijke huisvesting wellicht noodzakelijk is maar dat een permanente oplossing de voorkeur heeft om statushouders goed te laten inburgeren in de Nederlandse samenleving. ‘Vanzelfsprekend, maar dan moeten die woningen ook beschikbaar komen, voor inwoners die in Zoetermeer willen gaan en blijven wonen’, aldus Rob Duiven: ‘Dus meer en sneller woningen realiseren in onze stad. De Zoetermeerse VVD wil voorts de voorrangspositie van migranten met een verblijfsvergunning bij sociale huurwoningen afschaffen. We zorgen alleen voor tijdelijke huisvesting’.

Er wordt overigens gewerkt aan het verkennen van de mogelijkheid dat statushouders in Zoetermeer worden ondergebracht in tijdelijke, flexibele huisvesting. Op dit moment worden twee grote woningen van Vestia gehuurd om meerdere alleenstaande statushouders tijdelijk te huisvesten. Deze statushouders moeten vervolgens ook een reguliere woning aangeboden krijgen. Verder wordt op de locatie van het voormalig baggerdepot aan de Ruimtebaan met woningcorporatie Vidomes onderzocht in hoeverre het haalbaar is daar 50-80 flexwoningen te realiseren voor spoedzoekers. Onderzocht wordt of het kansrijk is (waaronder samenstelling, financiën) om een gedeelte hiervan beschikbaar te stellen aan statushouders.

Total
0
Shares
Related Posts