Raad pakt op initiatief van de Zoetermeerse VVD de regie in behoud LangeLand Ziekenhuis

‘Het LangeLand staat in de top 10 best gewaardeerde ziekenhuizen van Nederland’ en ‘LangeLand onderaan lijstje financieel gezonde ziekenhuizen’. Twee headlines van de afgelopen maanden die de situatie rondom het LangeLand samenvatten. Daar waar het LangeLand met grote tevredenheid een hoop zieke mensen weer beter maakt, ligt de begroting van het ziekenhuis zelf nog altijd doodziek aan de beademing op de intensive care’. Zo begon VVD-raadslid Jeffrey van Gils zijn bijdrage aan het door de Zoetermeerse VVD geïnitieerde en door de PVV, Zó! Zoetermeer, CU/SGP, D66, PvdA, GL en LHN mede-ingediend agenderingsverzoek. De Zoetermeerse gemeenteraad nam met overtuigende meerderheid de moties van de Zoetermeerse VVD aan voor het door het college aanvragen van een second opinion, het als raad organiseren van een rondetafelgesprek met hoogleraren, zorgbestuurders en andere experts en een oproep aan het college om alles op alles te zetten om de betrokken partijen te overtuigen en te motiveren dat voor Zoetermeer een volwaardig ziekenhuis moet worden behouden. Ook de VVD-motie om die het college opdraagt aan de Vaste Kamercommissie van VWS een brandbrief te sturen om in een ronde tafel in gesprek te gaan met de volksvertegenwoordiging van Zoetermeer over de gevolgen van het landelijke beleid op de lokale ziekenhuiszorg, kreeg raadsbrede steun.

Berichten over een financieel noodlijdend ziekenhuis is voor Zoetermeerders heel normaal, er gaat geen jaar voorbij waarin de stad niet wordt geconfronteerd met negatieve berichten over de financiën. Vanaf de oprichting in 1988 was het meteen raak en ondanks de beste pogingen en een paar hoopvolle glinsteringen in de afgelopen 34 jaar blijft de financiële situatie precair. ‘Ondanks deze constante negatieve berichtenstroom houden we de hoop in stand dat het Ziekenhuis zich overeind houdt, dat lukte immers al zoveel vaker’, aldus Jeffrey van Gils: ‘Zelf mocht ik mijn maidenspeech vier jaar geleden houden over de ontwikkeling van het Orthopedisch Centrum. Een ontwikkeling die we toen met goede hoop tegemoet zagen, misschien dat we nu een nieuwe weg waren ingeslagen en zou het klaar zou zijn met de berichten over de negatieve financiën’.

Maar niets blijkt minder waar, een jaar na dat debat blijkt de beoogde bestuurlijke fusie tussen het Delftse Reinier de Graaf ziekenhuis, Haagse Haga Ziekenhuis en Zoetermeerse LangeLand Ziekenhuis een flop. Jeffrey van Gils: ‘Een flop die zou komen omdat het niet zou boteren tussen een paar topbestuurders, ze vinden elkaar niet lief. Drie ziekenhuizen in drie steden die samen maar één doel hebben, het beter maken van mensen, het leveren van gezondheidszorg. In plaats van succesvol samenwerken hebben ze elkaar de tent uitgevochten alsof het rivaliserende voetbalclubs zijn. En dat ook nog eens tijdens een pandemie. Daar sta je dan als ziekenhuisbestuurder je zorg uit te kleden, lekker gewerkt’.

Het Reinier de Graaf ziekenhuis heeft aangegeven nu alleen verder te willen en het Haga Ziekenhuis en het LangeLand gaan fuseren. Daarmee ligt er nu dan weer een toekomstplan, maar wel één met een uitgeklede versie van het Zoetermeerse ziekenhuis waarbij vooralsnog de IC lijkt te verdwijnen en de acute geboortezorg op de onderhandeltafel ligt. Er ligt echter een addertje onder het gras. Het Haga Ziekenhuis staat er financieel ook helemaal niet goed voor, ook dit ziekenhuizen scoort op de financiële lijstjes een onvoldoende. ‘Ik zet de inmiddels Zoetermeerse traditie om met een hoopvolle blik dit af te wachten graag voort, maar voorzitter, ik geloof het niet meer. Dit ruikt naar uitstel van executie, het zou nu de Intensive Care zijn, maar volgend jaar is het de Spoedeisende Hulp, een jaar later de acute geboortezorg, dan de medium care en voor je het weet heeft onze stad gewoon helemaal geen ziekenhuis meer’, zo hield Jeffrey van Gils de Zoetermeerse gemeenteraad voor: ‘Dat is zacht uitgedrukt zorgelijk en voor de fractie van de Zoetermeerse VVD volstrekt onacceptabel. We zijn een stad met ruim 125.000 inwoners, waarvan veel ouderen met een groeiende zorgvraag, we zijn daarnaast hard aan het bijbouwen, waarbij in de schaalsprong nadrukkelijk ook het doel is de voorzieningen van de stad op peil te houden’.

Ook wees hij op de recente demonstratie van huisartsen. Deze trokken keihard aan de bel. De werkdruk is voor hen te hoog. ‘En laten zij nou ook precies degene zijn waar in de plannen van het LangeLand straks nog meer druk op komt te liggen’, aldus van Gils: ‘Want door digitalisering moet straks meer via de huisartsen gaan lopen. Hoe naïef zijn als we dat nu nog accepteren’. Ook refereerde hij aan de afgelopen twee jaar. Een periode die werd gedomineerd door de meest draconische maatregelen om maar niet over de capaciteit op de Intensive Care heen te stijgen. Een periode waarin aan elke tafel in elke talkshow de vraag werd gesteld hoe we zo weinig IC bedden over hebben in dit land, een gigantisch verschil met onze buurlanden. De huidige minister van VWS voorspelde vorige jaar, toen nog in de rol van voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, dat meer IC-bedden een blijvertje was ook na Corona. ‘Hoe kan het dan dat nog geen drie maanden na de laatste maatregelen zijn afgeschaft Het uitkleden van een ziekenhuis, het verdwijnen van een Intensive Care afdeling op tafel ligt. Denk niemand meer na in dat bestuur’, zo vroeg Jeffrey van Gils zich hardop af tijdens het debat: ‘Het is niet uit te leggen, want het slaat nergens op. Het slaat nergens op zonder Corona, en het slaat al helemaal nergens op na een twee jaar durende pandemie, waar de media nu overigens ook bericht over de zoveelste nieuwe golf’.

Zonder ziekenhuis, maar ook met een uitgekleed ziekenhuis gaan er gewoon meer mensen dood. Dat is de keiharde realiteit. Studies laten namelijk zien dat na een reistijd van 15 minuten een significante toename in sterfte laten zien. ‘Het uitkleden van ons ziekenhuis is daarom helemaal geen optie, en wat ons betreft mag het dus ook voor een paar fiscalisten in hun papieren werkelijkheid geen optie zijn’, zo bepleitte Van Gils. Hij gaf aan dat een casus als de ziekenhuiszorg in Nederland gewoon heel snel heel erg complex. Hij stelde daarom voor, naar voorbeeld van de Tweede Kamer, als de raad de griffie op te dragen om een rondetafelgesprek te organiseren. In één of meerdere sessies kan de raad zich dan laten door hoogleraren, zorgbestuurders en andere experts te laten informeren over de complexe problematiek. Op die manier brengt de gemeenteraad zich meer in positie om er iets van te vinden en er iets aan te doen. Dit VVD-voorstel werd door alle andere fracties mede-ingediend en werd dus unaniem aangenomen.

In een tweede motie werd het college de opdracht gegeven om een in de zorg zo bekende second opinion te laten uitvoeren. ‘Ik wil zonder enige twijfel weten wat onze opties als raad zijn. Ik wil weten wat nodig is om niet meer aan de zijlijn te staan’, zo lichtte Jeffrey van Gils de motie toe: ‘Daarbij wil ik alvast meegeven dat de fractie van de Zoetermeerse VVD alles in overweging zal nemen, zoals lobby’s bij het Rijk, garantstellingen voor leningen, subsidies aan het ziekenhuis en zelfs als de laatste optie is om het ziekenhuis maar gewoon te kopen. Alles moet op tafel liggen, het liefst nog dit najaar, zodat we eventuele financiële gevolgen kunnen meenemen bij het vaststellen van de begroting’.  De motie draagt het college op een onafhankelijke partij te laten onderzoeken welke mogelijkheden er voor de gemeente Zoetermeer zijn om meer (mede-)zeggenschap en invloed te krijgen met betrekking tot de huidige en toekomstige plannen van het ziekenhuis. Ook vraagt de motie
een onafhankelijke partij de huidige en toekomstige plannen te laten toetsen om de gevolgen daarvan inzichtelijk te maken, de sturingsruimte van de gemeente hierin kenbaar te maken. De motie, die mede door de LHN en Zó! Zoetermeer werd ingediend, werd met 18 stemmen voor en 17 stemmen tegen met minimale meerderheid aangenomen.

In de derde motie werd het college opgeroepen alles op alles te zetten om de betrokken partijen te overtuigen en motiveren dat voor Zoetermeer een volwaardig ziekenhuis moet worden behouden. Deze VVD-motie werd door alle andere fracties mede-ingediend en werd dus met algemene stemmen aangenomen. Een vierde VVD-motie, ook door alle andere raadsfracties mede-ingediend en dus ook met algemene stemmen aangenomen, draagt het college op aan de Vaste Kamercommissie van VWS een brandbrief te sturen om in een ronde tafel in gesprek te gaan met de volksvertegenwoordiging van Zoetermeer over de gevolgen van het landelijke beleid op de lokale ziekenhuiszorg.

Total
0
Shares
Related Posts