Subsidie museum De Voorde: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald

‘Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald’, zo begon VVD-raadslid en woordvoerder cultuur Rob Duiven zijn inbreng in het commissiedebat over het raadsvoorstel om de subsidie van het museum De Voorde te beëindigen. ‘Je kan beter iets voortijdig stoppen dan doorgaan tot het helemaal verkeerd gaat. De wijsheid in dit spreekwoord is van toepassing op het museum De Voorde’ aldus Duiven: ‘Het museum is in april 2019 geopend als het museum over identiteit en het dagelijks leven. Het museum is er tot op heden niet in geslaagd om de doelstelling qua bezoekersaantallen te halen. Zelfs niet in het startjaar 2019, dus nog voor Corona, met maar liefst 50% minder bezoekers dan beoogd. De Zoetermeerse VVD staat voor het zinvol en effectief uitgeven van gemeenschapsgeld. Het blijven financieren van een niet-succesvol gebleken museum is niet zinvol en is niet effectief. Daarmee moeten we dus mee stoppen’.

Het ging niet goed met het museum De Voorde, het gaat niet goed en er is geen goede reden te veronderstellen dat het in de toekomst wel goed zal gaan, zo vindt de Zoetermeerse VVD. Niet voor het eerst want reeds in 2021 plaatste de VVD reeds kanttekeningen bij de hoge exploitatiekosten en het gebrek aan een solide toekomstperspectief van het museum. Deze hoge kosten in combinatie met een structureel exploitatietekort zijn niet langer houdbaar. ‘En daar tegenover staat een museum-concept waar deskundigen gefundeerde twijfel bij hebben en in ieder geval de Zoetermeerder amper belangstelling voor heeft’, zo hield Rob Duiven de commissie voor: ‘Op dit moment heeft De Voorde in plaats van een museum over Verbinding meer weg van een sterrenkundig museum. Waar de Zoetermeerse inwoners de werking van een zwart gat kunnen zien. Een financieel zwart gaat waar hun belastinggeld in verdwijnt om daar nooit meer iets van terug te zien’.

De Zoetermeerse VVD steunt verdere ontwikkeling van het Nationaal Videogame Museum. Het verhaal van dit museum lijkt bijna perfect gespiegeld aan dat van De Voorde. Stijgende bezoekersaantallen, gezond financieel perspectief, een concept dat past bij het imago van Zoetermeer en waar de Zoetermeerder en velen daarbuiten wèl heel veel belangstelling voor hebben. ‘De Zoetermeerse VVD kiest dus voor het Nationaal Videogame Museum. En voor De Voorde betekent dit beëindiging van de subsidie. Omdat je beter ten halve kunt keren dan ten hele te blijven dwalen’, zo sloot Rob Duiven zijn betoog in de commissie Samenleving af.

Maandag 12 september wordt de voorgenomen beëindiging van de subsidie besproken in de gemeenteraad. Dan besluit de raad ook over het voorliggende raadsvoorstel dat het college de opdracht geeft te onderzoeken hoe het tentoonstellen van Zoetermeers erfgoed en het aanbieden van erfgoededucatie kan worden behouden en wat de kosten hiervan en de eenmalige financiële gevolgen van het beëindigen van de subsidierelatie van stichting Museum De Voorde nader uit te werken. Het college moet hierover uiterlijk 1 december 2022 een raadsvoorstel bij de gemeenteraad neerleggen.

 

Total
0
Shares
Related Posts