Zoetermeerse VVD steunt participatievoorstel evenementenbeleid

Maandag 5 september besprak de commissie Samenleving het raadsvoorstel Procesvoorstel evenementenbeleid. Het evenementenbeleid van Zoetermeer dateert uit 2016. Na vijf jaar heeft in december 2021 een evaluatie plaatsgevonden. De conclusie is dat het evenementenbeleid moet worden geactualiseerd. De raad beslist dan over de participatieprocedure met betrekking tot het nieuwe beleid of een wijziging hiervan. ‘Kort en bondig; Goed voorstel, gedegen uitwerking, vooruit met de geit’, aldus VVD-commissielid Ruud van den Beukel die namens de Zoetermeerse VVD het woord voerde: ‘Iets langer. Het evenementenbeleid is van groot belang, omdat dit onze inwoners en ondernemers de komende jaren op allerlei manieren gaat raken. Het is zaak dat we daarin een goede balans houden tussen levendigheid en leefbaarheid’.

Het college stelt voor het niveau van de participatie met de betrokken partijen (evenementenorganisatoren, bewoners, detailhandel, horeca, politie, de toegankelijkheidsraad en andere stakeholders) vast te stellen op consulteren.

De VVD vindt het procesvoorstel een goede manier om alle input op te halen, zodat deze afweging gedegen gemaakt kan worden. In december mag het collegevoorstel tegemoet worden gezien voor het nieuwe evenementenbeleid. ‘Daarnaast juicht de VVD-fractie toe dat de voorgenomen tijdslijn ook het toestaan van kleinschalige evenementen in onze parken -zoals beschreven in het coalitieakkoord- binnenkort mogelijk maakt’, aldus Ruud van den Beukel: ‘Hopelijk kunnen onze inwoners daar in het komende voorjaar al van profiteren’.

Op 12 september staat het raadsvoorstel op de agenda van de gemeenteraad.

Total
0
Shares
Related Posts