Gebruik de markt, versnel de bouw

In de commissievergadering van 27 maart is de rapportage ruimtelijk fysiek 2e helft 2022 besproken. Hierin staat de voortgang van alle woningbouwprojecten en andere ruimtelijk fysieke projecten (zoals bijvoorbeeld het zwembad) in een overzicht. Over het algemeen gaat het in Zoetermeer best goed met bouwen, maar ook Zoetermeer heeft ook last van de stijgende materiaalkosten en beperkte capaciteit bij de gemeente. VVD-commissielid Quinten de Gruijter: ‘Heel fijn dat we op deze manier steeds makkelijker een overzicht hebben van alle bouwprojecten in Zoetermeer. Over het algemeen kunnen we flink gaan bouwen, maar een aantal projecten loopt ook vertraging op. Een van de redenen hiervan is capaciteit in de gemeentelijke organisatie. Wat ons betreft doen we hier wat aan door gebruik te maken van de motie van mijn collega Berend Aptroot ‘gebruik de markt, versnel de bouw’. Op die manier kunnen we doen wat nodig is en zoveel en zo snel mogelijk bouwen, bouwen, bouwen, want dat is heel hard nodig!’

Twee keer per jaar wordt de raad geïnformeerd over de stand van zaken van alle ruimtelijk fysieke projecten die bij de gemeente Zoetermeer worden gedaan en over de stand van zaken van de woningbouwmonitor. De ‘Rapportage Ruimtelijk Fysiek’ bestaat uit: de voortgang van de woningbouwmonitor, de voortgang van de gebiedsontwikkelingen programma’s en de voortgang van de ruimtelijk fysieke projecten. Op 30 november 2020 is door de raad besloten om toekomstige rapportages ruimtelijk fysiek ter kennisname te willen ontvangen. De rapportage is hier te downloaden.

Total
0
Shares
Related Posts