Geen flexwoningen op het Noordhovetracé

In de politiek is een risico van het vak dat een simpele brief soms een eigen leven gaat leiden. Zo ook op 24 april van dit jaar. Een brief van de gemeente Zoetermeer aan de gemeenteraad, over de financiële haalbaarheid van flexwoningen op verschillende locaties in onze stad, werd vertaald naar een prikkelende headline alsof de bouw daarvan morgen begint. Zover is het nog lang niet, er is geen enkel besluit over genomen en wat de Zoetermeerse VVD betreft komen er op het Noordhovetracé überhaupt geen flexwoningen. ‘Normaliter blijft zo’n brief daarbij, de wethouder en ambtenaren gaan verder uitzoeken of het wenselijk en haalbaar is. Die kans acht ik voor het Noordhovetracé heel erg klein’, aldus VVD-raadslid Jeffrey van Gils: ‘Flexwoningen zijn voor ons vooral een middel om in te zetten waar permanente woningbouw gewenst is, maar door allerlei redenen nog een flink aantal jaar op zich laat wachten. Daar voldoet het Noordhovetracé niet aan’.

De VVD Zoetermeer heeft daarom een debat aangevraagd over de mogelijke komst van flexwoningen op het Noordhovetracé. Dit debat zal zeer waarschijnlijk op 12 juni plaatsvinden in de commissie Stad. Het komt waarschijnlijk als eerste inhoudelijke bespreekpunt van de commissie aan de orde, rekening houdend met eventuele insprekers en belangstellenden.

De locatie ‘Noordhovetracé‘ is onlangs door het college van burgemeester en wethouders (B&W) genoemd als een van de plekken waar het financieel haalbaar zou zijn om flexwoningen te bouwen. LHN-wethouder Weerwag benadrukt dat er nog geen beslissing is genomen over de wenselijkheid, de exacte locatie voor de flexwoningen en dat er nog geen zicht is op concrete projecten. De Zoetermeerse VVD heeft onlangs de bewoners rondom de locatie Noordhovetracé gevraagd naar hun mening over de plannen. De meestgehoorde bezwaren die de VVD heeft opgetekend zijn het behoud van het groen, het verkeer en parkeren en de veiligheid in de buurt.

Anders dan normaal wil de Zoetermeerse VVD nu al op voorhand in debat met de rest van de raad om duidelijk te maken dat er geen politieke wil is om flexwoningen te bouwen op of aan het Noordhovetracé. Jeffrey van Gils: ‘Door de berichtgeving in het AD is in de omgeving veel onrust ontstaan, ik hoop dat de rust op deze manier zo snel mogelijk terugkeert’.

Total
0
Shares
Related Posts