Zoetermeerse VVD: flexwoningen zijn niet wondermiddel voor oplossen woningnood

Maandag 12 juni debatteerde de commissie Stad over het agenderingsverzoek dat de Zoetermeerse VVD samen met zes andere partijen had ingediend om met het college van mening wisselen over de politieke (on)wenselijkheid van het realiseren van flexwoningen op of aan het Noordhovetracé. Eerste indiener van het verzoek en woordvoerder namens de fractie van de Zoetermeerse VVD Jeffrey van Gils: Het college heeft een eerste onderzoek gedaan naar locaties waar de businesscases voor flexwoningen financieel haalbaar zijn. Het college heeft weliswaar expliciet nog geen besluiten genomen over de politieke wenselijkheid van de realisatie van flexwoningen op de uit dit onderzoek voortgekomen locaties, maar helaas is door berichtgeving in de media onrust ontstaan in Noordhove. Om de rust zo snel mogelijk te laten terugkeren heeft de Zoetermeerse VVD verzocht om hierover met het college in gesprek te gaan’.

’Afgelopen weken heb ik veel contact gehad met omwonenden van de locaties die in beeld zijn’, aldus Jeffrey van Gils: ‘Die gesprekken zijn voor ons als partij aanleiding geweest nogmaals dieper te duiken in de realiteit achter flexwoningen en te kijken hoe we hiermee verder willen. Toen ongeveer 4 jaar geleden de gemeente met dit traject begon was het beeld van flexwoningen dat deze in tijden van woningnood een ogenschijnlijk wondermiddel waren om in plaats van zeven jarige planprocedures snel noodzakelijke woningen toe te voegen. Jeffrey van Gils: ‘Het beeld dat wij hadden was en is ook nog steeds om op plekken waar we woningen willen gaan bouwen, een paar jaar, alvast flexwoningen neer te zetten, waarna die weer zouden verhuizen naar de volgende locatie. De realiteit blijkt inmiddels anders, neem het project aan de Ruimtebaan als voorbeeld, dat duurt gewoon heel lang. Daarnaast laat dit financiële haalbaarheidsonderzoek zien dat de woningen er veel langer moeten blijven staan dan wij dachten’.

Daarmee vallen ook eigenlijk alle tijdelijke plekken de gemeente zelf voor ogen had, zoals in de Entree of op plekken in de Binnenstad af. De VVD-fractie heeft dan ook geconcludeerd dat flexwoningen zoals ze nu van de grond komen in Zoetermeer wat de VVD betreft geen prioriteit hoeven te zijn. Als er locaties zijn waar ze passen, dan is de VVD daar niet op tegen, maar actief zoeken naar plekken hoeft dus niet en ziet de VVD die inzet liever terug in het realiseren van goede permanente woningbouwplannen. Specifiek betekent dat voor het Noordhovetracé dat de Zoetermeerse VVD het geen goede plek vindt om op basis van een 25 jaar oud bestemmingsplan nu even 15 jaar lang, zonder goede afweging, flexwoningen in een bestaande woonwijk neer te zetten. ‘We proeven daar ook onvoldoende draagvlak voor’, aldus Jeffrey van Gils. Hij wees daarbij ook op de vijf insprekers en de grote belangstelling voor dit onderwerp op de publieke tribune.

‘De andere locatie op de Zwaardslootseweg is daarin wel anders’, aldus Jeffrey van Gils: ‘In een eerste afweging van de VVD-fractie denken we dat woningen best op die plek zouden kunnen landen. Maar de grote vraag is dan eigenlijk wel of flexwoningen dan beter zijn dan er gewoon een permanente invulling aan geven’. Desgevraagd gaf één van de insprekers, die namens de kerngroep Zwaardslootseweg insprak, aan dat dit op voorhand zeker niet wordt afgewezen mits de bewoners hierbij tijdig bij worden betrokken.

Aan het slot van het debat bleek er een brede steun in de commissie om dit onderwerp ook in de gemeenteraad aan de orde te stellen zodat door middel van moties de raad zich hierover kan uitspreken. Dit zal zeer waarschijnlijk op maandag 3 juli plaatsvinden.

Total
0
Shares
Related Posts