Zoetermeerse VVD steunt nieuwe huisvestingsverordening

Op maandag 5 april sprak de gemeenteraad over de nieuwe huisvestingsverordening. Op 1 juli vervalt namelijk de huidige huisvestingsverordening die in 2019 is vastgesteld. In de nieuwe verordening worden ten opzichte van de versie van 2019 geen nieuwe beleidsrichtingen voorgesteld. Wel worden enkele actualiseringen voorgesteld, onder andere over loting, inschrijfduur en inkomensgrenzen. VVD-raadslid Berend Aptroot voerde namens de fractie van de Zoetermeerse VVD het woord en ging door op de lijn die collega-raadslid Jeffrey van Gils al eerder had ingezet bij de commissievergadering. De nieuwe huisvestingsverordening voor Zoetermeer gaat in twee fases. Voor nu is de basis aangenomen. Voor eind dit jaar gaat de gemeenteraad in gesprek met het college over de verdere invulling van deze verordening

‘Maar deze verordening kan alleen werken als er woningen te vergeven zijn aan Zoetermeerse woningzoekenden’.’, aldus Berend Aptroot: ‘De grootste zorg voor de Zoetermeerse VVD is niet deze nieuwe huisvestingsverordening maar de toenemende taakstelling voor de huisvesting van statushouders. Hierdoor komen er nauwelijks woningen vrij voor ‘reguliere’ woningzoekenden. Dit is niet houdbaar. De Zoetemeerse VVD diende daarom een motie van de PVV mede in. In de motie wordt het college gevraagd een brief aan het Rijk te sturen waarin wordt aangegeven dat de huidige toestroom van statushouders verdere verdrukking op de woningmarkt veroorzaakt en als onwenselijk wordt beschouwd en in deze brief aan te dringen op het verminderen van het aantal te huisvesten statushouders en het nemen van landelijke maatregelen om de toestroom terug te dringen. Deze motie werd met 22 stemmen voor en 16 stemmen tegen aangenomen.

Ook de mede door de Zoetermeerse VVD ingediende motie van Zó! Zoetermeer om een grondig onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden en wenselijkheid van het opnemen van regels voor verkameren, onttrekken, samenvoegen of splitsen van woonruimte in het omgevingsplan van onze gemeente, werd door de raad aangenomen. De door de FvD ingediende motie van afkeuring tegen LHN-wethouder Ronald Weerwag werd met 3 stemmen voor en 35 stemmen tegen weggestemd.

Total
0
Shares
Related Posts