Raad steunt VVD-motie tegen flexwoningen Noordhovetracé

De gemeenteraad debatteerde op 3 juli over het agenderingsverzoek van de Zoetermeerse VVD en zeven andere fracties naar aanleiding van de bespreking in de commissie Stad op 12 juni over de wenselijkheid van flexwoningen op het Noordhovetracé. VVD-raadslid Jeffrey van Gils: ‘Voor het Noordhovetracé is het de VVD- fractie buitengewoon onwaarschijnlijk dat daar flexwoningen kunnen komen. Bouwen in een park zonder dat je investeert in de wijk past namelijk op geen enkele manier in de ambities uit de schaalsprong. Daar wil Zoetermeer niet alleen veel meer huizen gaan bouwen, maar vooral ook kwaliteit en voorzieningen toevoegen en behouden. Dat is op de locatie Noordhovetracé geen sprake van. Daarbij geldt voorts dat het opstellen van alle noodzakelijke rapporten een hoop mankracht kosten’.

De VVD motie ‘Geen Flexwoningen op het Noordhovetracé’, die mede door D66 en FvD werd ingediend, kreeg met 19 stemmen voor en 18 stemmen tegen, steun van een nipte meerderheid van de Zoetermeerse gemeenteraad.

De locatie Zwaardslootseweg vindt de Zoetermeerse VVD kansrijker. Maar ook dan is een bouwplan vereist voor een goede afweging en onderbouwing. ‘Zestien jaar is tijdelijk, maar ook gewoon heel erg lang, zeker als je daar eventuele verlengingen bij optelt’, aldus Jeffrey van Gils: ‘Daar hoort een goede afweging bij. En als we dan overwegen dat flexwoningen vooral in de bouw tijdwinst realiseren is het wat ons betreft logisch als we hier gewoon aan de slag gaan met een permanente invulling’. De VVD-motie ‘Permanente invulling voormalige baggerdepot Zwaardslootseweg”, die mede door Zó! Zoetermeer, D66 en FvD werd ingediend, werd het college gevraagd naar voorbeeld van de deelgebiedsvisies in de Binnenstad, met de omwonenden, tot een visie te komen voor permanente invulling van de kavel van het voormalig baggerdepot aan de Zwaardslootseweg en daarover met de bewoners in gesprek te gaan over een tijdelijke invulling. Ook deze motie kreeg met 22 stemmen voor en 15 stemmen tegen, de steun van de raad.

De Zoetermeerse VVD diende de motie van Zó! Zoetermeer voor nog een andere locatie, mede in. In deze motie wordt het college gevraagd opnieuw onderzoek te doen naar de haalbaarheid en mogelijkheden om op Kwadrant A flexwoningen te realiseren en, indien uit het onderzoek blijkt dat het haalbaar is om flexwoningen op Kwadrant A te realiseren, dit project op te nemen in de prioritering voor woningbouwontwikkelingen. Deze motie kreeg met 20 stemmen voor en 17 stemmen tegen, de steun van de Zoetermeerse gemeenteraad.

Total
0
Shares
Related Posts