Gezelligheid weer troef op tweede VVD-zomerborrel

Op donderdag 17 augustus troffen leden van de Zoetermeerser VVD elkaar op het terras van restaurant Happy Moose voor de tweede VVD-zomerborrel. Vakantiebelevenissen werden uitgewisseld met verwachtingen over de komende campagne en verkiezingen. Opnieuw werd weer bewezen dat bij de Zoetermeerse VVD gezelligheid en politiek naadloos samengaan. Bijna alle leden van de Zoetermeerse VVD-fractie waren aanwezig zodat ook de eerste vooruitblikken op het komende politieke seizoen konden worden gewisseld.

Dat politieke seizoen start maandag 21 augustus met een informele bijeenkomst voor alle college-, raads- en commissieleden. Vanaf maandag 28 augustus vinden weer elke maandag raads- of commissievergaderingen plaats.

Deze vergaderingen zijn (bijna altijd) openbaar. Iedereen is dan ook van harte welkom op het Stadhuis. U kunt in het Raadsinformatiesysteem zien wat er die avond op de agenda staat: https://zoetermeer.bestuurlijkeinformatie.nl/.

De gemeenteraad laat zich onder andere adviseren door de raadscommissies Plenair, Stad en Samenleving. Elke commissie behandelt verschillende onderwerpen. De meeste onderwerpen worden eerst in de commissie besproken voordat deze in de raad worden behandeld. De commissie adviseert de raad over de voorgestelde besluiten. Op ‘Maandag Raadsdag’ vinden steeds twee maandagen achter elkaar commissievergaderingen plaats gevolgd door een week met alleen een raadsdebat. In de week van het raadsdebat neemt de gemeenteraad ook besluiten.

De fractie van de Zoetermeerse VVD vergadert elke donderdagavond voorafgaande aan een raads-of commissievergadering. Alle onderwerpen worden dan besproken en een in te nemen of uit te dragen standpunt voorbereid. Als u over één of meer onderwerpen die op de agenda van de raad of commissies wilt spreken, dan kan dat natuurlijk. U kunt dan voor een afspraak contact opnemen met één van de raads- of commissieleden van de Zoetermeerse VVD of via een bericht naar fractie@vvdzoetermeer.nl. Elk lid van de VVD-fractie heeft een eigen portefeuille van onderwerpen waar hij of zij woordvoerder van is. U kunt het betreffende raads-of commissielid rechtstreeks benaderen over ‘hun’ onderwerpen: https://raad.zoetermeer.nl/fractie-vvd-overzicht-portefeuillewoordvoerder. Uiteraard kunt u ook over alle andere zaken die (nog) niet op de agenda van de raad of commissies staat met de VVD-fractie in contact treden!

Alle openbare raads- en commissievergaderingen zijn ook door middel van een livestream te volgen: https://channel.royalcast.com/gemeentezoetermeer/#!/upcoming. Ook voorgaande vergaderingen kunt u terugkijken: https://channel.royalcast.com/gemeentezoetermeer/#!/archived. Als u een keer een raads- of commissievergaderingen wil bijwonen en u wilt wegwijs worden gemaakt over hoe zaken in hun werk gaan, neem gerust contact op met de VVD-fractie: fractie@vvdzoetermeer.nl. De fractie van de Zoetermeerse VVD zal u dan graag welkom heten en u het reilen zeilen in de raad toelichten!

Total
0
Shares
Related Posts