VVD pleit voor voortvarender participatieproces Vernèdepark en Paltelaan

Op maandag 23 oktober vergaderde de gemeenteraad over het raadsvoorstel over het proces voor de participatie over de op te stellen gebiedsvisie voor het Vernèdepark en de Paltelaan. Een goed participatieproces is onmisbaar bij het opstellen van de integrale gebiedsvisie voor het Vernèdepark en de omgeving Paltelaan. Uiteindelijk wordt hiermee een bijdrage geleverd aan de doorontwikkeling van de stad en de ambities voor Zoetermeer op de lange termijn, zoals dat is vastgelegd in de visie Zoetermeer 2040. De looptijd van dit participatietraject is door het college voorzien op 15 maanden. VVD-raadslid en woordvoerder Berend Aptroot: ‘De Zoetermeerse VVD is tevreden over de gebiedsvisie en daarin vastgelegde uitgangspunten en de intentieverklaring over de vastgoedontwikkeling Eerste Stationsstraat 185. Ontevreden is de VVD over de totale doorlooptijd van het hele traject. Gerekend vanaf de vaststelling van het kavelpaspoort zijn we al 5 jaar bezig en het bouwen moet dan nog beginnen. Dat kan echt niet!’.

In een VVD-amendement werd daarom voorgesteld om de doorlooptijd van het participatietraject in plaats van 15 maanden op maximaal 12 maanden vast te stellen. Naar het oordeel van de VVD is een voortvarender participatieproces goed mogelijk zonder in te boeten op de kwaliteit en zorgvuldigheid. Zo kan naar het oordeel van de VVD ruimte tussen de stadsbrede bijeenkomsten veel beter benut worden. Helaas kreeg het amendement geen steun van de Zoetermeerse raad.

Ook de door de VVD ingediende motie om niet af te wachten met de voorbereiding voor de realisatie van een nieuwe multifunctionele sportvoorziening, kreeg helaas van de gemeenteraad geen steun. ‘Ondanks de bouw van Motion Beweeg College is nog steeds een tekort is aan sporthallen voor teamsporten. In het raadsvoorstel is al sprake nieuwe multifunctionele sportvoorziening. Dus begin vooral met de voorbereidingen daarop zodra het duidelijk is dat die voorziening er komt’, aldus Berend Aptroot: ‘Het Vernèdepark, waar al veel sportactiviteiten zijn, is een logische locatie voor een sporthal. Zoetermeerse sportverenigingen zitten te springen om meer spotlocaties! Geen onnodige tijd te verliezen dus’.

Ondanks dat beide verbetervoorstellen van de Zoetermeerse VVD op geen steun in de raad mochten rekenen heeft de VVD-fractie wel haar steun aan het raadsvoorstel verleend. De VVD hoopt dat betrokken bewoners, sportverenigingen en ondernemers toch op zo kort mogelijk termijn duidelijkheid geboden kan worden over hetgeen in het gebied Vernèdepark en de Paltelaan gaat gebeuren.

Total
0
Shares
Related Posts