VVD-statenlid Gezina Atzema op bezoek bij Zoetermeerse VVD

Donderdag 26 oktober 2023 bezocht VVD-statenlid Gezina Atzema de fractie van de Zoetermeerse VVD. Doel van het bezoek was, naast kennismaking, ook het verkennen van onderwerpen waar de VVD-fracties in de provinciale staten en Zoetermeerse gemeenteraad elkaar kunnen vinden en versterken. Een reeks van onderwerpen passeerde de revue, van beoogde woningbouw op BleiZo-West tot het eventueel bouwen van een zonnepark aan de Roeleveenseweg, van de de enorme woningbouwopgave tot de uitdagingen van New Towns.

Gezina Atzema voert namens de VVD Zuid-Holland in de provinciale commissies Ruimte & Milieu en Landelijk Gebied het woord over de onderwerpen Samenwerking Groene Hart, Ruimtelijke Puzzel, Ruimtelijke Ordening/Kwaliteit, Bodem, Gebiedsadvies, Klimaat(adaptatie) en Natuur. De fratcie van de VVD Zuid-Holland heeft voor alle Lokale VVD-Netwerken en VVD-fracties contactpersonen aangewezen. Een goede verbinding tussen het provinciaal en gemeentelijk niveau is belangrijk omdat, vanuit het perspectief, de provincie over zaken gaat die ook de gemeente Zoetermeer direct raken.

Zo werd er uitvoerig stilgestaan bij het voornemen van de provincie Zuid-Holland voor het plaatsen van enorme windmolens op de Rottezoom, de polder ten noorden van de A12, tussen de provinciale weg N209 en de Rotte. Dit als alternatief voor de locatie BleiZo-West waar technische en landschappelijke redenen geen windturbines kunnen worden geplaatst. De Zoetermeerse VVD is daarop tegen.

Ook bereikbaarheid en vervoer, de woningbouwopgave en stimulering van de lokale en regionale economie kwamen, ook in onderling verband, aan de orde. De Zoetermeerse VVD maakt zich al jaren sterk voor het benutten van het gebied BleiZo-West voor woningbouw en het ontwikkelen van een rechtstreeks lightrailverbinding (Randstadrail) met Rotterdam, de ZoRo-lijn. In maart 2022 stelde de fractie van de Zoetermeerse VVD daar nog vragen over aan het college.

Total
0
Shares
Related Posts