Gele kaart voor wethouder Ter Laak in interpellatiedebat nachtbus

Maandag 20 november 2023 vond een extra raadsvergadering plaats. VVD, D66, Zoetermeer Vooruit en Zò! Zoetermeer hadden om een interpellatiedebat gevraagd om over het optreden van wethouder Verkeer Ingeborg ter Laak rondom de uitvoering van de motie ‘Nachtbus’ vragen te kunnen stellen. Voor de fractie van de Zoetermeerse VVD voerde Jeffrey van Gils het woord: ‘Dit gaat dus over meer dan een nachtbus, het gaat over het fundament onder onze gemeenteraad en daarmee de lokale democratie. Dat als wij, de democratische vertegenwoordiging, besluiten dat iets moet gebeuren, dat daar dan serieus en met respect mee wordt omgegaan.’, zo lichtte hij het interpellatieverzoek van de VVD toe: ‘Coalitie of oppositie, uiteindelijk moeten de wethouders en de burgemeester ervoor zorgen dat wat in deze zaal wordt gezegd en besloten, ook boven in de organisatie tot uitvoering wordt gebracht. Dat vereist een gigantische hoeveelheid vertrouwen, vertrouwen dat wensen met dezelfde passie als in deze zaal worden opgepakt, vertrouwen dat de details naar de geest van de debatten hier worden ingevuld. Heel vaak gaat dat goed, maar soms, soms gaat dat helemaal mis. En daarom hebben we vanavond dit interpellatiedebat aangevraagd’.

Het verweer van de wethouder op de gesignaleerde onvolledigheden en ongerijmdheden ging gepaard met het -meerdere malen- aanbieden van excuses aan de raad en de indieners van de motie tijdens het voorjaarsdebat. Ze gaf toe steken te hebben laten vallen, tegenstrijdige en verkeerde informatie naar de raad te hebben gestuurd, niet voldoende daadkrachtig te zijn geweest in het dossier nachtbus en de raad te laat deelgenoot te hebben gemaakt in de dilemma’s rondom de nachtbus.

Het feitelijk verweer van de wethouder vertoonde, net als de ten behoeve van het debat naar de raad gestuurde tijdlijn, andermaal de nodige hiaten en feitelijke ongerijmdheden. Gaandeweg het lange debat met vele lange schorsingen en dat de volgende dag pas omstreeks 01.00 uur eindigde, bleek dat de wethouder de raad niet volledig kon overtuigen. Het politieke oordeel werd uiteindelijk door de oppositie samengevat in een motie van afkeuring, een politieke ‘gele kaart’, die ook door de VVD en de LHN werd ondersteund. Met een meerderheid van 25 stemmen voor en 11 tegen sprak de raad zich in die zin uit over het gevoerde beleid van de wethouder. De raad gaf in de motie de wethouder ook de opdracht voor het kerstreces met een plan te komen over hoe de nachtbus toch snel gerealiseerd kan worden in Zoetermeer.

Total
0
Shares
Geef een reactie
Related Posts