Zoetermeerse VVD wil interpellatiedebat over nachtbus

Tijdens het afgelopen najaarsdebat op 6 november 2023 heeft de wethouder de raad overvallen met een besluit van het college dat zij onvolledig uitvoering gaat geven aan hetgeen gesteld in de Motie 2306-10 ‘Nachtbus’. De Zoetemeerse VVD wil hierover, samen met mede-indieners van het verzoek D66, Zò! Zoetermeer en Zoetermeer Vooruit, tijdens de extra raadsvergadering op 20 november a.s. een interpellatiedebat met de wethouder hierover. ‘De motie voor de nachtbus is niet voor niets ingediend en kreeg een zeer ruime meerderheid. Het geld is er, wat staat er dan nog in de weg? We krijgen nu wisselende berichten en de wethouder concludeert dat ze de motie niet gaat uitvoeren. Dat is verwarrend, hoe komt ze tot deze conclusie’, zegt VVD-fractievoorzitter Lisette Sandifort-Meijer: ‘Er zijn volgens ons meerdere opties voor het nachtvervoer. Wat heeft de wethouder precies onderzocht en wat kwam daaruit? Heeft ze bijvoorbeeld goed gekeken naar kleine busjes? We hebben echt een betere uitleg nodig’.

Over de argumentatie om tot dit collegebesluit te komen heeft de wethouder de raad meermaals verkeerd geïnformeerd. Het college heeft in een memo van 9 november jl. erkend de raad onjuist te hebben geïnformeerd en hiervoor excuses aangeboden. In dat memo is ook gepoogd vragen te beantwoorden over hoe tot dit besluit was gekomen. Echter, de beantwoording in dat memo laat vragen onbeantwoord en werpt nieuwe onduidelijkheden op.

De vragen die openstaan zijn ruwweg onder te verdelen in de volgende thema’s: het verkeerd informeren van de gemeenteraad, de basis van het collegebesluit de motie niet volledig uit te voeren, en hoe de raad daarin is meegenomen, welke acties het college heeft genomen — en van plan is nog te nemen — om alsnog de motie uit te voeren op de wijze waarop de raad heeft besloten en aangedrongen, welke alternatieven het college heeft bedacht als eventueel mocht blijken dat sommige onderdelen van de motie niet uitvoerbaar blijken en hoe denkt het college de gemeenteraad mee te nemen in het komende proces.

Of het interpellatiedebat doorgaat zal pas blijken bij het vaststellen van de agenda door de gemeenteraad aan het begin van de raadsvergadering.

Total
0
Shares
Related Posts