Log in op Mijn VVD

VVD kiest voor terrassen op het Stadhuisplein

De VVD wil met terrassen en evenementen een binnenstad met nog meer bruis en levendigheid.

Volgens de liberalen dient het Marktplein als evenemententerrein en het Stadhuisplein als plek voor terrassen. Dankzij de VVD wordt de huidige voorrang voor evenementen op terrassen op het Stadhuisplein opgeheven.

VVD-commissielid Mülder: "Evenementen zoals 'Battle of the Bands', de opening van de nationale sportweek of Zoetermeer Jazz zijn goed voor onze stad. De binnenstad wordt er gezelliger van en bovendien dragen evenementen bij aan de economie. Toch zouden terrassen op het Stadhuisplein zo min mogelijk moeten wijken voor evenementen. Veel Zoetermeerders genieten immers van de populaire terrassen. Als een terras moet wijken voor een evenement kan een ondernemer bovendien veel omzet mislopen."

Het college stelde voor om de huidige voorrang voor evenementen op terrassen in stand te houden. De VVD heeft in de commissievergadering opgeroepen dit besluit te wijzigen. Met steun van andere fracties is de voorrang geschrapt uit het raadsvoorstel.

Al in het verkiezingsprogramma riep de VVD op tot een herziening van het evenementenbeleid. Ook diende de VVD eerder een motie in om het maximum aantal van vijf evenementen per jaar op het Marktplein los te laten.

"Het Marktplein is vaak beter geschikt voor evenementen. Bovendien kunnen evenementen daar zorgen voor een goede schakel tussen het Stadshart en de Dorpsstraat. Het Stadhuisplein heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot fantastisch plein met veel terrassen. Deze ontwikkeling moeten we niet af willen remmen, dus hebben wij ons hard gemaakt om terrassen op het Stadhuisplein voor te laten gaan op evenementen." aldus Mülder.