Log in op Mijn VVD

VVD ziet mogelijkheden voor meer hoger onderwijs in Zoetermeer

Het VVD-Tweede Kamerlid Pieter Duisenberg heeft op 31 mei 2016 tijdens het politiek café van de VVD Zoetermeer een voordracht gehouden over het onderwijs.

Daarbij heeft hij ook suggesties gedaan voor uitbreiding van het hoger onderwijs in Zoetermeer. Hij wees op de tendens van hogescholen en universiteiten om specifieke, kleinschalige opleidingen op te zetten. Hij wees ook op de toenemende mogelijkheden van digitaal onderwijs. Het aanbod van hoogwaardige online colleges neemt toe en instituten die digitaal onderwijs aanbieden gaan dat ook steeds meer combineren met klassikale lessen in de regio.

Belangrijk is dat de gemeente samen met andere partijen in de stad concrete innovatieve plannen ontwikkelt, gericht op de behoefte en de potentie van de stad. De manier waarop de gemeente samen met het bedrijfsleven en de Haagse Hogeschool de Academie voor ICT & Media heeft gerealiseerd heeft, kan daarbij als voorbeeld dienen.

VVD-fractieleden reageerden enthousiast: “We gaan ermee aan de slag, misschien al tijdens het voorjaarsdebat. In en rondom de Dutch Innovation Factory, waarin de Zoetermeerse academie is gevestigd, is voldoende ruimte voor meer onderwijsvestigingen.”