Log in op Mijn VVD

VVD Zoetermeer tegen provincie: ‘Schrap Balijbos als windturbine locatie’

De VVD Zoetermeer is tegen windturbines in het Balijbos. Iets waar het Zuid-Hollandse provinciebestuur serieus onderzoek naar wil doen.

Daarom heeft raadslid Jan Willem Schotel vandaag ingesproken in de Provinciale Staten. Hij heeft vriendelijk maar dringend gevraagd af te zien van verder onderzoek naar een turbine op deze locatie.

Schotel was niet alleen. Er waren nog negen andere insprekers die een vergelijkbaar pleidooi hielden. De VVD Zoetermeer hoopt dat dit duidelijk maakt dat Zoetermeer op deze groene plek niet zit te wachten op grote windturbines.

Hieronder de spreektekst die Jan Willem Scholtel (foto) heeft uitgesproken tijdens het inspreken.

"Leden van de commissie,

Namens de VVD-fractie in de raad van Zoetermeer wil ook ik uw aandacht vragen voor de bezwaren die velen hebben met de mogelijke plaatsing  van windturbines in het Balijbos op de grens van Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer.

Bezwaren die breed leven in de wijken Rokkeveen en Meerzicht.

En niet alleen bij hen.

Toen de raad van Zoetermeer – erg laat overigens – hoorde van de plannen werd een verzoek van ons om namens Zoetermeer een zienswijze in te dienen raadsbreed gesteund. Die zienswijze kwam er. De gemeente Zoetermeer maakte haar bezwaren kenbaar.

Dit werd gevolgd door een raadsbreed gesteunde motie om ook bezwaren te maken bij Staatsbosbeheer – de initiatiefnemer voor windturbines in De Balij. 

Bezwaren zijn overigens niet beperkt tot Zoetermeer.

Al eerder sprak de raad van Pijnacker-Nootdorp zich uit tegen de plaatsing van windturbines op haar gebied.

U ziet – veel verzet tegen plaatsing van windturbines in De Balij.

De enige steun komt van Staatsbosbeheer, de initiatiefnemer en eigenaar van het gebied. Een eigenaar die zeker geschrokken is van het verzet. Dat niet verwacht had. En met de kennis van nu misschien anders gehandeld had.

Wat Zoetermeer is hier het met windturbines overigens geen sprake van “NOT IN MY BACKYARD”.

Er zijn meerdere windturbines in de stad en samen met Lansingerland wordt secuur gekeken naar verdere mogelijkheden in het gebied Bleizo – Prisma.

Want energie moet duurzaam. Dat vindt ook Zoetermeer. Dat vindt ook mijn fractie.

Maar er moeten geen windturbines in De Balij.

Formeel ligt er geen stuk voor waarin u gevraagd wordt in te stemmen om de locatie De Balij aan te wijzen als plek waar windturbines kunnen worden geplaatst.

Formeel komt dat pas later als u gevraagd wordt de Visie Ruimte en Milieu aan te passen. Als de  milieu studies zijn uitgevoerd.

Formeel kunnen wij ook wachten tot de volgende gelegenheid om weer zienswijzen in te dienen. 

Zonde van de hoeveelheid tijd en geld die daarmee verkwist wordt.

Hopelijk vindt u daarom een weg om de locatie De Balij van de lijst te kunnen schrappen.

Ik wens u allen wijsheid in uw overleg."