Log in op Mijn VVD

VVD-fractie voor kwaliteitsimpuls Noord Aa

Tijdens de commissievergadering op maandag 6 juni heeft de VVD-fractie zijn steun uitgesproken voor het landschapsplan Noord Aa. 

Met dit plan wordt richting gegeven aan de verbetering van de kwaliteit in het gebied. Belangrijk discussiepunt in de commissie betrof de vraag of er een brug mag komen tussen het Langeland en de Broekwegwetering. Dit was een onderdeel van eerdere voorstellen van het college. Met die brug zou een rondje wandelen of fietsen rondom de Noord Aa mogelijk worden, zonder dat men door woonwijken geleid zou worden.

Met deze brug zou echter de verbinding tussen de Zoetermeerse Plas en de Broekwegwetering definitief beperkt worden. Daardoor zouden bewoners van Zoetermeer met een zeilboot van enig formaat niet meer vanuit Zoetermeer via de Broekwegwetering de Zoetermeerse Plas op kunnen varen.

Veel inwoners van De Leyens spraken zich uit tegen de mogelijke aanleg van een brug. De Community Zoetermeerse Plas kwam met voorstellen om op een andere manier een “rondje om de Plas” aantrekkelijk te maken. Alles afwegende is de VVD-fractie op dit moment tot de conclusie gekomen dat de voordelen van deze wandel- en fietsbrug niet opwegen tegen de nadelen.  De meeste fracties in de raad delen deze mening. Er komt dus geen brug. Over het landschapsplan zal de raad een besluit nemen in de raadsvergadering van 4 juli.