Log in op Mijn VVD

VVD zet in op veiligheid en onderwijs

Elk jaar schetst het college door middel van een zogenaamde perspectiefnota een beeld waar het de komende jaren met Zoetermeer naartoe kan gaan.

Naast financiële verwachtingen bevat de nota ook de aanzet voor enkele beleidswijzigingen. In het Voorjaarsdebat krijgen de diverse partijen in de raad de gelegenheid hierop commentaar te leveren en zelf ook wensen op tafel te leggen.

Volgens de VVD gaat het in grote lijnen wel goed met de stad, maar op onderdelen kan het volgens de liberalen beter. Natuurlijk vraagt de VVD daarbij aandacht voor het onderwerp veiligheid. Hoewel de criminaliteitscijfers duiden op verbetering blijft er voor de inwoners ruim te wensen over. “Het Stadshart is ’s avonds en ’s nachts voor velen een “enge plek”, aldus Jan Iedema, fractievoorzitter van de VVD. “We krijgen steeds vaker signalen vanuit inwoners en winkeliers dat ze zich niet veilig voelen in de binnenstad.” De VVD wil dat het college samen met bewoners en ondernemers onderzoekt hoe deze situatie verbeterd kan worden.

Een ander aandachtsgebied van de VVD in het Voorjaarsdebat betreft het onderwijs.

Al jaren pleit de partij voor vergroting van het aanbod van MBO- en HBO-onderwijs in de stad. De VVD vindt dat het aanbod in Zoetermeer – de derde gemeente van Zuid-Holland – groter kan. Jan Iedema (VVD): ““Wij zijn ervan overtuigd dat meer onderwijs ook een motor is voor meer werkgelegenheid. Daarom willen we een onderzoek naar de mogelijkheden om in Zoetermeer na een MBO-opleiding een zogenaamde Associates Degree te halen. Studenten die zo’n graad halen vergroten daarmee hun kansen op de arbeidsmarkt.”.

Natuurlijk is het wensenlijstje van de VVD niet tot deze terreinen beperkt”, vervolgt Iedema. “In één van de diverse moties van de fractie wordt bijvoorbeeld gepleit voor het gebruik van begrijpelijke taal in alle brieven van de gemeente, om zo de afstand tussen gemeente en inwoners te verkleinen. Kortom, het gaat goed in Zoetermeer, maar het kan beter”..