Log in op Mijn VVD

VVD wil cameratoezicht bij sportcomplexen

De VVD Zoetermeer wil dat vanaf nu bij elke nieuwbouw of renovatie van sportcomplexen meteen cameratoezicht wordt geïnstalleerd.

Vernielingen zorgen voor grote (financiële) problemen bij sportverenigingen. Tijdens het voorjaarsdebat gaf de VVD aan cameratoezicht in te willen zetten om deze vernielingen te voorkomen. 

“Cameratoezicht is bewezen effectief bij het verminderen van vandalisme. Nu zet de gemeente bij  scholen en uitgaansgebieden al cameratoezicht in. Bij sportverenigingen is dit ook noodzaak. Van onder andere de BMX-vereniging ontvangen wij signalen dat vandalisme in toenemende mate een probleem vormt.” Aldus Duco Mülder, commissielid voor de VVD Zoetermeer.

“Ik werk aan een initiatiefvoorstel om cameratoezicht op te laten nemen in alle plannen voor nieuwbouw van sportcomplexen. Al enige tijd zijn we bezig met de voorbereidingen dus het voorstel komt spoedig naar de raad.”  vervolgt Mülder

Cameratoezicht moet in de financiering van nieuwbouw en renovatie al worden meegenomen. Door het, vanaf het begin, plaatsen van camera’s zullen de kosten om vernielingen te repareren om laag gaan. Met dat geld wil de VVD de camera’s verder financieren. In het voorjaarsdebat betoogden de liberalen te kijken naar een manier om alle sportverenigingen in Zoetermeer te behoeden voor vandalisme met cameratoezicht.

Mülder: “Het is niet mogelijk om bij elk sportcomplex een agent neer te zetten, maar met camera’s  kunnen we vandalen sneller pakken. Bovendien hebben camera’s een afschrikkende werking. Met cameratoezicht kunnen sportverenigingen zich weer bezig houden met waar het echt om gaat: sport.”