Log in op Mijn VVD

Raad vindt duurzaamheid belangrijker dan veiligheid en economie

In tegenstelling tot de VVD lijkt de gemeenteraad van Zoetermeer duurzaamheid belangrijker te vinden dan veiigheid, economie en werkloosheid.

Waar een motie voor meer aandacht voor duurzaamheid breed werd gesteund, stemde alleen VVD en Zó! voor een vergelijkbaar voorstel waarmee veiligheid en economie meer belicht zouden worden.

Fractievoorzitter Jan Iedema: "Duurzaamheid is belangrijk, maar veiligheid en economie verdienen net zo veel aandacht. Het stelt me teleur dat een meerderheid van de raad anders oordeelt."

De VVD heeft veiligheid, economie en arbeidsparticipatie hoog in het vaandel staan. In dat kader diende de VVD meerdere moties in. Als reactie op een motie van de PvdA voor een duurzaamheidsalinea in ieder raadsvoorstel, bepleitten de liberalen extra alinea's voor economie, veiligheid en arbeidsparticipatie.

"Bij beleid gaat het vaak om verbinding. Zo heeft cultuurbeleid invloed op de economie en  hangt veiligheid nauw samen met het openbaar gebied. We moeten deze aspecten niet uit het oog verliezen. Helaas ziet een meerderheid van de raad deze verbinding alleen met duurzaamheid." aldus Iedema.