Log in op Mijn VVD

Veiligheid wel prioriteit voor VVD

Tijdens de begrotingsbehandelingen viel het de VVD op, hoe weinig aandacht door de gemeente wordt gegeven aan de verbetering van veiligheid in de stad.

De VVD kwam dan ook met meerdere moties die door betrekkelijk weinig andere partijen worden gesteund. Uiteraard steunen de liberalen ook andere partijen die zich in willen zetten voor veiligheid, maar die voorstellen lijken in de praktijk te beperkt. De VVD is enige partij die echt geeft om de veiligheid van alle Zoetermeerders.

De gemeente besteedt de aankomende jaren weinig tijd en geld aan nieuw veiligheidsbeleid in de stad. Volgens het college is goed gesteld met de veiligheid en zijn nieuwe acties niet nodig. De VVD denkt daar anders over. “Met veiligheid ben je nooit klaar, zeker niet in een bruisende en groeiende stad als Zoetermeer”, aldus VVD-er Dick Faas. Als het aan de VVD ligt wordt er de komende jaren gekeken naar bredere bevoegdheden voor BOAs, zodat zij beter inzetbaar zijn en goed kunnen aansluiten op de veiligheidswensen van onze inwoners. Het is dan ook positief te noemen dat het college op aandringen van de VVD heeft aangegeven zich hard te maken voor breder inzetbare BOAs.

Het is volgens de VVD teleurstellend om te zien dat ook andere partijen weinig aandacht lijken te hebben voor veiligheid. Bijvoorbeeld het voorstel om te onderzoeken hoe echt staat met de veiligheid in het Stadshart. Faas: “Het Stadscentrum is geen doorsnee woonwijk en veiligheid wordt dan ook anders ervaren na bijvoorbeeld sluitingstijd. Juist omdat het Stadshart zoveel verschillende mensen trekt, is het belangrijk dat men zich daar op zijn gemak voelt. En wij krijgen steeds meer signalen van inwoners en winkeliers dat met name ’s avonds dat niet zo is.” Volgens de VVD is er wel degelijk een verschil in hoe veilig het centrum is op verschillende momenten van de dag. Helaas zijn zij nog steeds de enigen die de noodzaak zien om de veiligheid in dit belangrijke visitekaartje van de stad op orde te hebben.