Log in op Mijn VVD

VVD blij met transparantere sportsubsidies

De VVD is blij met het voorstel van het college om te onderzoeken hoe sportverenigingen het best ondersteund kunnen worden. Daarmee komt er ook meer transparantie in de subsidies. De nieuwe sportagenda stelt voor om samen met sportverenigingen te werken aan een nieuw subsidiestelsel. 

“Omdat veel subsidies verkapt zijn, is er nu geen duidelijk overzicht waar welke sportsubsidie naar toe gaat.  Door deze subsidies goed op een rijtje te zetten kunnen we beter plannen wanneer en bij welke vereniging geld nodig is. De gemeente kan het beschikbare geld dan efficiënter en eerlijker verdelen. Daar wordt de Zoetermeerse sport uiteindelijk nog beter van.” Aldus Duco Mülder, raadscommissielid voor de VVD. 

Zoetermeer kent tal van sportverenigingen. Elke vereniging is op een andere manier gefinancierd; niet elke vereniging ontvangt subsidie van de gemeente. Ook de manier waarop vereniging gesubsidieerd worden verschilt. De meest voorkomende vorm van subsidie zit verkapt in de huurprijs van sportaccommodaties. 

Al eerder stelde de VVD voor om de subsidies in kaart te brengen. Zo beloofde wethouder van Leeuwen aan de VVD de (verkapte) sportsubsidies inzichtelijk te maken. De liberalen zijn blij dat er nu een concreet voorstel ligt. 

Mülder: “Investeren in sport is investeren in de toekomst. Door efficiëntere subsidies, halen we meer rendement uit de investeringen van de gemeente, van het geld van de inwoners. Als we goed inzicht hebben in alle subsidies kunnen we later beter besluiten over nieuwe investeringen. Daarom ben ik blij dat de sportsubsidies eindelijk in beweging zijn.”