Log in op Mijn VVD

VVD voor goede en betaalbare woningen door doorstroming

De Gemeenteraad van Zoetermeer heeft maandagavond 13 februari de woningbouwagenda van Zoetermeer vastgesteld. Daarin is de ambitie vastgelegd om de komende jaren 10.000 woningen in Zoetermeer erbij te bouwen.

De VVD heeft bij de behandeling van de woningbouwagenda gewezen op de wenselijkheid van van een optimale doorstroming waarmee goede en betaalbare woningen binnen het bereik van iedereen komen te liggen. Met name het middensegment en hogere segment dienen daarom te worden aangevuld.

‘Stilstand is een vorm van achteruitgang, we zullen ons goed bewust moeten zijn waar en met name ‘hoe’ we onze stad kunnen ontwikkelen‘, aldus VVD-raadslid Hermen van Dalen: ‘De buitengrenzen van onze stad zijn vrijwel bereikt, en dus zal er binnenstedelijk ontwikkeld moeten gaan worden’.

In de commissievergaderingen van de afgelopen weken heeft de VVD fractie bij het college met name aandacht gevraagd voor zaken als de bouwdiversiteit (welk type woningbouw heeft Zoetermeer nodig), verduurzaming van de huidige woonvoorraad en transformatie van bijvoorbeeld bedrijventerreinen naar woonlocaties. Het college heeft toen naar aanleiding van vragen van de VVD fractie toegezegd om ook met andere projectontwikkelaars dan alleen de woningbouwcooporaties van sociale woningbouw van gedachten te gaan wisselen en plannen uit te gaan werken.

‘Wij zien graag, uiterlijk in de zomer van dit jaar, het voorstel van het college tegemoet hoe zij concreet invulling gaat geven op het woningbouwprogramma. Hierbij is toekomstbestendigheid een zeer belangrijke factor, net als de verdere versterking van het prettige woon- en verblijfcomfort van onze stad’, aldus van Dalen.