Log in op Mijn VVD

Hoge opkomst VVD-themabijeenkomst over wonen

De bijeenkomst van de VVD-Zoetermeer van woensdagavond 29 maart j.l. over het thema Wonen in Zoetermeer is uitstekend verlopen.

Er was een hoge opkomst van een  gemêleerd publiek dat het mogelijk maakte diverse woonvraagstukken de nodige aandacht te geven en er zo een geslaagde avond van te maken.

De bijeenkomst begon met een deskundige inleiding van Prof. Dr. Peter Boelhouwer, hoogleraar  TU Delft.  Daarna werd door diverse forumleden en in een drietal groepen door het publiek gediscussieerd over verschillende aspecten van het wonen. Onderschreven werd de noodzaak voor Zoetermeer om de woningvoorraad uit te breiden en de wenselijkheid om per beschikbare locatie vooral te rekening te houden met wat in de betreffende wijk bijgebouwd zou moeten worden. 

Ook de noodzaak van innovatieve woonvormen werd benadrukt. De middeninkomens kregen bijzondere aandacht, vooral om dat die bekneld raken tussen de normen voor de sociale huursector en de hypotheekverstrekking. 

Belangrijke aanbevelingen waren om vooral voor de doorstroming te bouwen en voor ouderen en jongeren. Benadrukt werd dat het niet louter gaat om het bouwen van woningen, maar nadrukkelijk ook over het behoud en de verbetering van de kwaliteit van de woonomgeving. 

Er was een oproep om in de komende jaren veel aandacht te besteden aan de verduurzaming van woningen, niet alleen door de woningcorporaties maar vooral ook door particuliere eigenaren.

De belangrijkste aanbeveling betrof de communicatie met de inwoners van Zoetermeer: maak duidelijk dat het vooral niet de bedoeling is om te bouwen op allerhande groene plekken in wijk, maar om het de invulling van de grotere locaties zoals de Boerhaavelaan, Dwarstocht en de voormalige volkstuinen aan de oostkant van Palenstein en om de transformatie van kantoren en delen van bedrijventerreinen.