Log in op Mijn VVD

Geslaagde retailavond in de Sniep

Gisteravond was er weer een geslaagde bijeenkomst van de VVD-Zoetermeer met winkeliers en ondernemers in de Sniep over de innovatie van retail in Zoetermeer. 

Jan Iedema, fractievoorzitter van de VVD, opende de bijeenkomst en stelde voor de verbinding met elkaar te zoeken en gezamenlijk te komen tot een soort van stappenplan hoe ook daadwerkelijk innovatie van de grond te krijgen.

Diverse sprekers belichtten het belang van een goede detailhandel in Zoetermeer. Jouetta van der Ploeg, directeur van het Stadsmuseum, gaf vervolgens een toelichting op het Living Stadsmuseum en wat het museum betekent voor Zoetermeer. Vervolgens schetste Gert Jongerius een beeld van 50 jaar detailhandel-ervaring in Zoetermeer en gaf voorbeelden van het gebrek aan kwaliteit van de huidige winkelgebieden in Zoetermeer. Hij gaf ook aan hoe te komen tot een upgrading van de winkelgebieden en vooral te groeien naar een nieuwe generatie. Jacques Boonekamp en Dennie van Herwijnen spraken over de visie van de Dorpsstraat en gaven een beeld hoe de Dorpsstraat voor in de toekomst gezien wil worden. De ontwikkelingen en de groei van het winkelcentrum Rokkeveen werd toegelicht door Kees de Koning. 

Na de pauze vond er een interactieve sessie plaats over de rol en toegevoegde waarde van het Living Stadsmuseum kan hebben bij de innovatie van de detailhandel in Zoetermeer. In de samenvatting van de avond werd door de dagvoorzitter Jan Iedema een voorzet gegeven welke quick-wins en successen er nu liggen. Zo zijn er een vijftal thema’s genoemd die de komende periode worden uitgewerkt. De resultaten van de vijf uitwerkingen worden toegelicht in een 3e bijeenkomst.