Log in op Mijn VVD

Voorjaarsdebat - VVD zet in op groei en kwaliteit

De VVD zet in het voorjaarsdebat speciaal in op groei van de stad en verhoging van de kwaliteit. In het debat zullen door de raad besluiten worden genomen over de richting van de begroting voor de komende jaren.

Elk jaar schetst het college door middel van een zogenaamde perspectiefnota een beeld waar het de komende jaren met Zoetermeer naartoe kan gaan. Naast financiële verwachtingen bevat de nota ook de aanzet voor enkele beleidswijzigingen. In het Voorjaarsdebat krijgen de diverse partijen in de raad de gelegenheid hierop commentaar te leveren en zelf ook wensen op tafel te leggen.

Volgens de VVD moet Zoetermeer vol inzetten op groei. VVD-fractievoorzitter Jan Iedema: “Groei is goed voor de stad. Zoetermeer mag niet achterblijven bij de regio. We mogen in de regio zelfs wel voorop lopen.”. Voor woningbouw ziet de VVD graag  aandacht voor jongeren, starters en ouderen, maar vooral woningen waar nu een groot tekort aan is -  goedkopere vrije sector huur, koopwoningen onder de 2 ton en koopwoningen in het hogere segment.

Wat de VVD betreft betekent het groeien naar een grotere stad ook het groeien naar een mooiere stad. Met aandacht voor uitstraling, duurzaamheid, innovatie en bereikbaarheid. Jan Iedema: “De stad kraakt. Ze verrommelt wat en dreigt op de doorgaande wegen vast te lopen. Daar moeten we zeker wat aan doen. En natuurlijk willen we dat er richting Rotterdam en Leiden in de toekomst RandstadRail-lijnen komen.”.

De VVD blijft aandacht vragen voor veiligheid. Het is een belangrijk aandachtsgebied voor de liberalen. “Volgens de politie wordt het steeds veiliger in Zoetermeer. Dat is iets dat we heel graag horen bij de VVD. Tegelijk valt er wel een kritische kanttekening bij die uitspraak te plaatsen. We horen immers ook steeds vaker dat de aangiftebereidheid omlaag gaat. Dus de vraag is of het met de veiligheid écht wel de goede kant op gaat. We horen het graag.”. 

De VVD spreekt de wens uit om nou eens serieus te bekijken of de lasten voor inwoners en bedrijven omlaag kunnen. Jan Iedema: “Als wij zeggen omlaag dan bedoelen we omlaag. Wij zijn niet blij als de lasten alleen maar minder stijgen dan verwacht. Deze periode gaat dat niet meer lukken vrees ik, maar de VVD blijft zich daarvoor inzetten.”.