Log in op Mijn VVD

VVD gaat voor veilige stad en verkeer

De VVD heeft in het voorjaarsdebat aandacht gevraagd voor veiligheid. Dankzij de VVD komt er een pilot om naast vaste camera's te starten met flexibele, mobiele camera’s om Zoetermeer nog veiliger te maken.

Ook willen de liberalen onderzoeken of de bereidheid om aangifte te doen verhoogd kan worden. Daarnaast vroeg de VVD aandacht voor veiliger verkeer in Zoetermeer.

Fractievoorzitter Jan Iedema: ' De veiligheid moet de leefbaarheid van de stad bevorderen zonder dat de privacy van haar inwoners onnodig wordt beperkt. Een goede zaak. Dit draagt bij aan het verder vergroten van de veiligheid in onze stad. Mobiel cameratoezicht zal helpen Zoetermeer te beveiligen bij evenementen of op hotspots waar tijdelijk extra toezicht nodig is. Veiligheid verdient een slagvaardige en flexibele aanpak. De effectiviteit om criminaliteit aan te pakken en overlast te stoppen staat daarbij voorop.''

De camera-units kunnen snel opgezet en verwijderd kunnen worden. De motie roept het college op een pilot van een jaar te starten. In bijvoorbeeld Rotterdam heeft men goede ervaringen met dit flexibele cameratoezicht opgedaan.

De VVD heeft ook bepleit de aangiftebereidheid kritisch onder de loep te nemen. Iedema: “Zoetermeer wordt veiliger, zo laten de cijfers zien. Die cijfers moeten wel kloppen. Als mensen simpelweg niet meer de moeite nemen om aangifte te doen, is dat geen goed teken. Het college geeft in haar reactie hier nadrukkelijk naar te willen gaan kijken. De VVD juicht dit toe.”

Voor de VVD zijn ook verkeersveiligheid en bereikbaarheid belangrijke onderwerpen. Het zijn zaken die de inwoners van Zoetermeer direct raken. Om samen met die bewoners gevaarlijke knelpunten vast te stellen zijn wijkverkeerswerkgroepen opgericht.

Iedema: “De wijkverkeerswerkgroepen zijn een perfecte manier om de bewoners te betrekken om bij te dragen aan hun eigen veiligheid en bereikbaarheid. De VVD heeft daarom het voorstel gedaan deze wijkverkeerswerkgroepen te versterken. Denk daarbij ook aan het betrekken van Veilig Verkeer Nederland en de politie. Ik ben blij dat dit voorstel brede steun in de gemeenteraad heeft gekregen.”