Log in op Mijn VVD

VVD Verkiezingsprogramma vastgesteld

De ledenvergadering van de VVD Zoetermeer heeft op 12 september het programma voor de gemeenteraadsperiode 2018-2022 vastgesteld. Met dit verkiezingsprogramma gaat de VVD de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 in. Uitgangspunt van het verkiezingsprogramma is dat de stad nog niet af is. Er is werk aan de winkel.

Lijsttrekker Marc Rosier zegt over het VVD-programma: ‘Ik ben er trots op. Het programma laat onze visie op de stad zien. Wat wij voor de Zoetermeerders willen bereiken. Wat de VVD wil bijdragen aan het verder vernieuwen van onze stad.’

In het programma pleiten de liberalen voor meer koop- en reguliere huurwoningen en niet voor sociale huurwoningen. Daarnaast wil de partij investeren in de parken in en rond de stad en de duurzaamheidsambities aanscherpen. De liberalen pleiten ook voor een verdubbeling van het aantal handhavers zodat rondslingerend rotzooi, overlast en verkeers(on)veiligheid in de wijken beter aangepakt wordt.

Volgens de liberalen is de vernieuwing van het Stadhart een succes en moeten deze voortgezet worden. De VVD wil samen met eigenaren en ondernemers flink investeren in de Dorpsstraat zodat deze een aantrekkelijke en eigen uitstraling krijgt. De partij wil ook meer grote en kleine bedrijven naar Zoetermeer laten komen zodat er nog meer banen komen. 

De VVD pleit ook voor een groot, professioneel gerund, recreatief zwembad. De VVD is tegen een stijging van de huizenbelasting (de ozb). Wat de VVD betreft stijgt die na de verkiezingen vier jaar lang niet.