Log in op Mijn VVD

Geslaagde 3e Retailbijeenkomst in De Sniep

Op woensdagavond 25 oktober 2017 heeft de VVD Zoetermeer een drukbezochte en geslaagde Retailbijeenkomst georganiseerd met winkeliers, ondernemers, vertegenwoordigers van de gemeente en belangstellenden in restaurant De Sniep. Hoofdthema was 'De nieuwe winkelstraat' en de toekomst van de detailhandel in Zoetermeer. Er is een groeiende belangstelling waar te nemen onder winkeliers voor een hechter Retailplatform in Zoetermeer. Meer winkeliers en winkelcentra sluiten zich aan bij het initiatief voor een breder draagvlak om ook  daadwerkelijk innovatie van de grond te krijgen.

Als eerste onderdeel van de avond werd het net op gehaald met de resultaten van de 'koffiedates' van het vorig overleg. Drie van de vijf koffiedates werden gepresenteerd. Als eerste 'Vinyl terug in de Dorpsstraat'. Ron van den Berg en Remi de Bake toonden het initiatief om met muziek in de Dorpsstraat klanten te verblijden en te bewegen om langer te blijven. Met een heuse geluidinstallatie met pick-up en vinyl platen werd de Retailbijeenkomst gisteravond op muzikale wijze ingeluid. Het initiatief van Ron en Remi heeft haar vruchten in de Dorpsstraat reeds afgeworpen. Als tweede lichtte Dennie van Herwijnen het resultaat toe van de koffiedate met als opdracht: wat moet je als winkelcentra doen en wat moet je investeren en aan activiteiten ontplooien en condities scheppen om consumenten aan je te binden en ze langer te laten blijven. Er zijn een aantal belangrijke voorwaarden genoemd voor het aantrekken en vasthouden van consumenten. Erik Timmer gaf een inkijk in het winkelcentrum Meerzicht. Erik gaf een goed beeld van de ontwikkeling en de groei van het winkelcentrum maar vroeg ook op enige punten de aandacht van de gemeente en de politiek. De presentatie van het winkelcentrum Oosterheem is doorgeschoven naar het volgend overleg.  

Veel aandacht was er voor de presentatie van Tessa Vosjan van Inretail Nederland. Tessa vertelde boeiend over de “Nieuwe winkelstraat”. Ze belichtte de visie en toekomstperspectief van de Retailwereld voor morgen en hoe te komen tot een nieuwe generatie Retail en tot een aantrekkelijke en vitale winkelstructuur voor de inwoners, ondernemers en eigenaren in Zoetermeer.Het onderwerp riep veel vragen op wat leidde tot een waardevolle discussie. 

Na de pauze leidde Marcus Fromberg de discussie over nut en noodzaak van een duurzame Retail in Zoetermeer. Wat hebben we nu in Zoetermeer en waar willen we naar toe?  Aan de hand van voorbeelden presenteerde Marcus drie stellingen waarop de aanwezigen in de zaal reageerden en volop in discussie gingen. De discussie leidde tot nieuwe inzichten maar ook veel vragen. Jan Iedema vatte de opbrengsten van de avond samen. We zien inderdaad een groeiende collectieve belangstelling voor het bevorderen van Retail in Zoetermeer. Vanavond zijn er een aantal elementen naar boven gekomen die we mee nemen en nader gaan uitwerken met de gemeente en politiek.

Harm Meijer sloot rond 22.30 uur de bijeenkomst, terugkijkend op een succesvolle avond. De besproken vraagstukken van de avond worden opgepakt: de resultaten worden gepresenteerd op de 4e Retailbijeenkomst begin 2018.